คืนภาษีรถคันแรกวุ่น!จองก่อน16ก.ย.ไม่ได้สิทธิ

วันที่ 14 ก.ย. 2554 เวลา 14:12 น.
คืนภาษีรถคันแรกวุ่น!จองก่อน16ก.ย.ไม่ได้สิทธิ
คืนภาษีรถคันแรกทำคนจองรถก่อน16 ก.ย. ป่วนไม่ได้สิทธิ คลังรับไม่มีมาตรการตามทวงคืนภาษีคืนหากผู้ซื้อผิดเงื่อนไข

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง กล่าวว่า นโยบายคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรกที่ผ่านความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2554 โดยจะยึดถือจากใบจองรถว่าต้องเป็นใบจองหลังวันที่ 16 ก.ย. 2554 ที่มีสิทธิมาขอคืนภาษีจากรัฐบาล

อย่างไรก็ตามในช่วงปิดโครงการวันที่ 31 ธ.ค. 2555 จะยึดถือรถที่ต้องทำการโอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะได้สิทธิ์ ไม่ได้ยึดจากยอดใบจองรถ

นายบุญทรง กล่าวว่า สำหรับผู้ซื้อรถที่กู้เงินจากไฟแนนซ์ ทางรัฐบาลจะตีเช็คจ่ายคืนภาษีให้กับผู้ซื้อรถไม่ใช่ไฟแนนซ์ อย่างไรก็ตามหากผู้ซื้อรถผ่อนไม่ไหวถูกยึดรถ จะให้ทางบริษัทไฟแนนซ์ช่วยตามทวงภาษีคืนจากผู้ซื้อรถให้

ขณะเดียวกันทางกรมสรรพสามิตก็จะติดตามเรียกเงินภาษีคืนเช่นกัน แต่ยอมรับว่าการคืนภาษีครั้งนี้ ไม่มีกลไกตามภาษีคืน และไม่ค่าปรับเงินเพิ่มเหมือนกับการไม่จ่ายภาษีกรมสรรพากร รัฐบาลต้องใช้กฎหมายแพ่งตามฟ้องเรียกภาษีคืนจากผู้ซื้อรถเป็นรายๆ ไป

ด้านนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ กรมสรรพสามิตจำนำรายละเอียดจำนวนเงินภาษีสรรพสามิตรถยนต์ที่ผู้ซื้อจะได้คืนขึ้นบนเว็บไซต์ให้ผู้ซื้อรถตรวจสอบ

ทั้งนี้ ผู้ซื้อรถยนต์คันแรกสามารถส่งหลักฐาน 7 อย่าง ได้แก่ 1.แบบคำขอคืนภาษีเงินสำหรับรถยนต์คันแรก 2 สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาหนังซื้อเช่าซื้อ 5. สำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถ 6. หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน 5 ปี และ 7. หลักฐานการซื้อรถยนต์ ให้ที่กรมสรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศ โดยกรมจะใช้เวลา 7 วัน ยืนยันการได้รับคืนภาษี และผู้ซื้อรถจะได้รับเงินคืนภายหลัง 1 ปี ที่ซื้อรถยนต์

นายพงษ์ภาณุ กล่าวว่า การคืนภาษีรถยนต์หากมีวงเงินเกิน 3 หมื่นล้านบาท จะมีการขออนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มจากรัฐบาลอีกครั้ง ซึ่งเป็นที่เรื่องในอนาคต

ทั้งนี้ นโยบายการคืนภาษีสรรพสามิตรถยนต์คันแรก 1 แสนบาท กำหนดเงื่อนไขราคารถไม่เกิน   1 ล้านบาท ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 1500 ซีซี นอกจากนี้รถกระบะทั้ง 2 ประตู และ 4 ประตู ก็ได้สิทธิจากมาตรการนี้ด้วย