ของบ300ล้านเชื่อมรถไฟไปประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 17 ก.พ. 2553 เวลา 16:58 น.
กระทรวงคมนาคมเตรียมของบ 300 ล้านบาท ศึกษาเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมเพื่อนบ้าน

นายโสภณ ซารัมย์ รมว.คมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมเตรียมของบไทยเข้มแข็ง 300 ล้านบาท เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการรถไฟรางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และ บัวใหญ่-มุกดาหาร-นครพนม  โดยคาดว่าจะใช้เวลาศึกษารายละเอียดประมาณ 1 ปี และใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี หรือแล้วเสร็จภายในปี 2557-2558 ทั้งนี้ประดยชน์ของโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางรางระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น เวียดนาม ลาว จีน ฯลฯ