บลิสเทล เสี่ยงล้มละลาย

วันที่ 17 ก.พ. 2553 เวลา 14:43 น.
บริษัทบลิสเทล เสี่ยงล้มละลาย-ถูกเพิกถอนหุ้น

นายสิทธิภาคย์ ธารากุล  กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลิสเทล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2553 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาคดีที่บริษัทถูกสถาบันการเงินแห่งหนึ่งยื่นฟ้องล้มละลายและขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  หลังจากบริษัทได้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้  ซึ่งทางบริษัทได้แถลงต่อศาลว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเจรจาประนอมหนี้กับธนาคารแห่งนี้อยู่ ศาลจึงได้ กำหนดนัดพิจารณาคดีใหม่ในวันที่ 2 ส.ค. 2553
 
ทั้งนี้ ในงบการเงินสิ้นสุดงวด 9 เดือนปี 2552  บริษัทระบุไว้ว่า เมื่อ
เดือนพ.ค.2552   ได้ถูกธนาคารพาณิชย์แห่งฟ้องเพราะ ผิดสัญญากู้เงินในเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยจำนวน 197.67 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 15.5 % ต่อปีของเงินต้นจำนวน 190 ล้านบาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลนัดสืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 6-7 พ.ค. 2553
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2552 ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและขอให้พิพากษาให้บริษัทล้มละลาย โดยบริษัทฯ ได้รับการปิดหมายในวันที่ 8 ส.ค. 2552 และศาลนัดพิจารณาคดีในวันที่ 15 ก.พ. 2553

นอกจากนี้บริษัทยังมีความเสี่ยงที่จะถูกเพิกถอนออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลังจากส่วนผู้ถือหุ้นติดลบกว่า 42.96 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาโดยได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 305.25 ล้านบาทเป็น 569 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,637.50 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท