คลังลุยเจาะภาษี2ล้านล้านบาท

วันที่ 27 ก.ค. 2554 เวลา 11:40 น.
คลังลุยเจาะภาษี2ล้านล้านบาท
คลังสั่งไล่ล่าถอนขนห่านเต็มที่ปักธง 2 ล้านล้าน กวาดอาชีพอิสระ-นิติบุคคล

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2555 กระทรวงการคลังจะลงทุนด้านไอที 2,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะกรมภาษี ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ และสามารถรายงานผลให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

สำหรับการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2554 คาดว่าจะเก็บได้ 1.87 ล้านล้านบาท ส่วนปีงบประมาณ 2555 จะได้ถึง 2 ล้านล้านบาท
 
อย่างไรก็ดี มีโจทย์ใหญ่ที่กรมจัดเก็บรายได้ต้องปรับปรุง เช่น การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งขณะนี้มีแรงงาน 35 ล้านคน มีผู้ยื่นแบบเสียภาษีเพียงแค่ 10 ล้านคน และเสียภาษีจริงๆ แค่ 3 ล้านคน แสดงให้เห็นว่า รายได้ของประชาชนยังอ่อนแอ ดังนั้นกระทรวงการคลังต้องหาทางเพิ่มรายได้ให้ประชาชน เพื่อที่จะเก็บภาษีได้มากขึ้น

 
ทั้งนี้ ต้องมุ่งเน้นไปที่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่กรมสรรพากรจะต้องเข้าไปดูรายได้ที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นได้ เพราะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่ยังจัดเก็บไม่ทั่วถึง

 
นายอารีพงศ์ กล่าวอีกว่า ในส่วนภาษีนิติบุคคล ปัจจุบันมีผู้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ประมาณ 3 ล้านราย แต่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นแบบเสียภาษีกับกรมสรรพากรเพียงไม่กี่หมื่นราย ซึ่งกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรต้องเข้าไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่แท้จริงว่ามีนิติบุคคลที่ยังประกอบธุรกิจอยู่เท่าใด เพื่อให้จัดเก็บภาษีได้ตรงเป้าหมายมากที่สุด