บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองคอมเพล็กซ์รีเทิร์น ลงทุนหุ้นใหญ่จีน

วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 10:40 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดกองคอมเพล็กซ์รีเทิร์น ลงทุนหุ้นใหญ่จีน
บลจ.ไทยพาณิชย์ เอาใจนักลงทุน เปิดกองคอมเพล็กซ์รีเทิร์น “SCBER1YA” IPO 1-10 ก.ย.นี้ดูแลเงินต้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากหุ้นใหญ่จีน A-Share

นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสสร้างผลตอบแทนจากตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในระยยาว จากพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนที่ยังคงมีเสถียรภาพ จึงได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอ็นแฮนซท์ รีเทิร์น 1YA (SCB Enhanced Return 1YA : SCBER1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย กองทุนมีอายุ 1 ปี มูลค่าโครงการ 1,400 ล้านบาท โดยเปิดขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 2564 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท สำหรับกองทุนนี้ นอกจากโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงเงินฝากจากการลงทุนในส่วนของตราสารหนี้แล้ว ยังเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นจีน A-Share จากการลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อ้างอิงกับดัชนี CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK)

“จากการที่ประเทศจีนควบคุมการระบาดของไวรัส Covid-19 ได้ดี ส่งผลให้เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพและฟื้นตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจจีนขยายตัวอยู่ที่ระดับสูงในปีนี้และปีหน้า ถึงแม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ และ Regulatory risk ที่จะกดดันตลาดหุ้นจีน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางจีนคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และพร้อมที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจหลายด้านเพื่อให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกองทุน SCBER1YA เป็นกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนกับการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นจีน A-Share 50 ตัว ซึ่งนักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนในกรอบที่กำหนด จะเห็นได้ว่า จากปัจจัยข้างต้นนั้นจะส่งผลให้เป็นปัจจัยหนุนตลาดให้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนตามตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี นอกจากนี้ กองทุนนี้ยังลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนื่องจากกองทุนมีอายุเพียง 1 ปีอีกด้วย” นางนันท์มนัส กล่าว

สำหรับกองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นําเงินลงทุนประมาณ 96.5% ของทรัพย์สินกองทุน ไปลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป โดยมีเป้าหมายให้เงินลงทุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินลงทุนที่ร้อยละ 97 การลงทุนส่วนนี้มีความผันผวนต่ำช่วยลดความเสี่ยงการขาดทุนเงินต้นได้ ทั้งนี้ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ส่วนที่ 2 ประมาณ 3.5% ของทรัพย์สินกองทุน จะนำไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตามตลาดหุ้นจีน A-Share โดยอ้างอิงกับผลตอบแทนของ CSOP FTSE China A50 ETF (2822 HK) ที่มีลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแบบ Shark fin ซึ่งเป็นส่วนสร้างผลตอบแทนเพิ่มให้กับกองทุน โดยผลตอบแทนจากส่วนนี้จะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน โดยกำหนดกรอบการคำนวณผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเป็น 4 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1) เมื่อดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาน้อยกว่า 97% ดัชนีอ้างอิงในวันเปิดกองทุน = ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนร้อยละ 97 กรณีที่ 2) เมื่อดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณามากกว่าหรือเท่ากับ 97% แต่น้อยกว่า 100% = ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนที่ร้อยละ 97 –100 กรณีที่ 3) เมื่อดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณามากกว่าหรือเท่ากับดัชนีอ้างอิงในวันเปิดกองทุน แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20% = ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน 100% และผลตอบแทนจากสัญญาฯ เท่ากับ 30% ของผลตอบแทน ETF และ กรณีที่ 4) เมื่อดัชนีอ้างอิง ณ วันใดวันหนึ่งมากกว่า 20% = ผู้ลงทุนจะได้รับเงินลงทุนคืน 100% และผลตอบแทนชดเชย (Rebate) ที่ 0.25% โดยผลตอบแทนจากสัญญาฯ ที่เท่ากับ 30% ของผลตอบแทน ETF และผลตอบแทนชดเชย (Rebate) เงินลงทุนสองส่วนนี้จะมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดชำระหนี้ (default risk) ที่เกิดขึ้นจากการผิดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้

เนื่องจากกองทุนมีอายุโครงการ 1 ปี ดังนั้นผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 1 ปีได้ และกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3iyhdAl สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD