บลจ.บัวหลวง ยันลูกค้าเชื่อมั่นในกองทุนตราสารหนี้

วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 10:16 น.
บลจ.บัวหลวง ยันลูกค้าเชื่อมั่นในกองทุนตราสารหนี้
บลจ.บัวหลวง ยันกองทุนตราสารหนี้มั่นคง ธนาคารกรุงเทพหนุนเต็มที่

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง หรือ บลจ.บัวหลวง เปิดเผยว่า บลจ.บัวหลวงสามารถให้บริการ “ซื้อขายคืนและสับเปลี่ยน” หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้และกองทุนอื่นๆ ทุกกองทุนของ บลจ.บัวหลวงได้เป็นปกติเช่นที่เคยเป็นมา ในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดมีความไม่มั่นใจต่างๆ เกิดขึ้นในตลาดอย่างที่ผ่านมา 2 สัปดาห์นี้ บลจ.บัวหลวง ขอเรียนให้ทราบว่า บลจ. บัวหลวง สามารถรับมือโดยไม่มีปัญหาแต่ประการใด เพราะ

1. เราคัดสรรตราสารหนี้ที่จะลงทุนอย่างพิถีพิถันรอบคอบและระมัดระวังอยู่เสมอทำให้คุณภาพของทรัพย์สิน (Asset Quality) ของกองทุนตราสารหนี้ของเราอยู่ในเกณฑ์ที่ “สูงมาก” ซึ่งไม่มีอะไรจะทำให้ท่านมั่นใจได้ดีไปกว่าการแสดงพอร์ตของกองทุนตราสารหนี้ให้เห็นคุณภาพของสิ่งที่เราลงทุน

2. เราสำรองสภาพคล่องให้กองทุนไว้เผื่อรองรับการไถ่ถอนให้เพียงพอกับแต่ละสถานการณ์อยู่เสมอ

3. ธนาคารกรุงเทพและบลจ.บัวหลวงให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าอย่างเข้าใจและใกล้ชิดด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้คำแนะนำที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านผู้ลงทุนมากกว่าคิดถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของเรา

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพซึ่งเป็นบริษัทแม่ก็ติดตามสถานการณ์ร่วมกับเราอย่างใกล้ชิดทั้งยังแสดงตนกับเราโดยที่เรายังไม่ได้ร้องขอว่า “แบงก์พร้อมจะสนับสนุนสภาพคล่องให้เราอย่างเต็มที่” ซึ่งเมื่อเห็นคุณภาพของสินทรัพย์ที่เราลงทุนแบงก์แม่ก็มีความสบายใจมากทั้งนี้เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารกับบลจ.บัวหลวงมีความพร้อมที่จะทำให้ท่านเกิดความเข้าใจมั่นใจและตัดสินใจได้เองอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้