บลจ.ไทยพาณิชย์ ออก 5 กองทุนซีรีย์ใหม่ SCB Smart Beta

วันที่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 20:18 น.
บลจ.ไทยพาณิชย์ ออก 5 กองทุนซีรีย์ใหม่ SCB Smart Beta
ลงทุนหุ้นไทย พร้อมสร้างผลตอบแทนทุกสภาวะตลาด

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เดินหน้าสร้างนวัตกรรมใหม่ในการลงทุนอีกครั้ง ด้วยการใช้กลยุทธ์ Smart Beta ซึ่งนำปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างผลตอบแทนที่แตกต่างกันในแต่ละสภาวะตลาดมาใช้ในการลงทุนผ่านกลุ่มกองทุน SCB Smart Beta โดยจะเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 11 - 17 ธันวาคม 2562 นี้

กองทุนดังกล่าว มีนโยบายการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอโดยนำ 5 ปัจจัยมาสร้างพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้านคุณภาพ (Quality) ปัจจัยด้านมูลค่า (Value) ปัจจัยด้านแนวโน้มราคา (Momentum) ปัจจัยด้านการกระจายความเสี่ยง (Equal Weight) และปัจจัยด้านขนาด (Large-Cap) โดยจะเสนอขายพร้อมกันจำนวน 5 กองทุน มูลค่ากองทุนละ 3,000 ล้านบาท ด้วยมูลค่าลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

สำหรับ 5 กองทุนที่จะเปิดให้นักลงทุนเลือก ประกอบด้วย 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Quality Portfolio (SCBQUALITY) เน้นการลงทุนในหุ้นคุณภาพดี ซึ่งสะท้อนผ่านตัววัดผลประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท จึงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวหรือตลาดมีความผันผวนสูง

2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Value Portfolio (SCBVALUE) เน้นลงทุนในหุ้นมูลค่าที่มีการจ่ายปันผลสูงและราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ซึ่งเป็นหุ้นที่มักสร้างผลตอบแทนได้ดีในสภาวะเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและขยายตัว

3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Momentum Portfolio (SCBMOMENT) เน้นลงทุนในหุ้นที่แสดงความแข็งแกร่งของราคาสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาและคาดว่าจะรักษาแนวโน้มความแข็งแกร่งของราคาอย่างต่อเนื่อง การลงทุนแบบนี้มักจะสร้างผลตอบแทนที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตปานกลางถึงสูง

4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Equal Weight Portfolio (SCBEQUAL) เน้นลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง โดยให้น้ำหนักหุ้นเท่ากันทุกตัว ใน 80 ตัวแรกของดัชนี SET 100 ช่วยกระจายความเสี่ยงการลงทุน ทำให้พอร์ตการลงทุนไม่กระจุกตัวอยู่ในเฉพาะหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเหมือนกับดัชนี

5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (SCBLARGE) เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ 20 - 30 ตัวแรกที่อยู่ในดัชนี SET50 โดยเน้นน้ำหนักลงทุนในหุ้นที่มีคะแนน Quality, Value, Momentum สูงที่สุดเพื่อให้ได้พอร์ตที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่มีความผันผวนต่ำกว่าตลาด เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือตลาดมีความผันผวนสูง โดยทุกกองทุนดังกล่าวจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนเป็นระยะ