กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าฮอต!

วันที่ 03 ธ.ค. 2562 เวลา 10:53 น.
กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าฮอต!
KBS เตรียมจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รับโอนรายได้ผลิตไฟฟ้ารวม 25.5 เมกะวัตต์ เข้าพอร์ตมูลค่าไม่เกิน 2.8 พันล้าน

บริษัท น้ำตาลครบุรี (KBS) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทเตรียมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าน้ำตาลครบุรี (KBSPIF) โดยรับโอนผลประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี (KPP) ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 2 ฉบับ รวม 25.5 เมกะวัตต์ มูลค่าของธุรกรรมการโอนผลประโยชน์สูงสุดจะไม่เกิน 2.8 พันล้านบาท แบ่งเป็น สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขนาด 22 เมกะวัตต์ และสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับบริษัท ขนาด 3.5 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ เบื้องต้น KPP จะเข้าทำสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้ากับกองทุนรวมฯ (สัญญาโอนผลประโยชน์ฯ) เพื่อโอนผลประโยชน์บางส่วน (การโอนรายรับ) ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับกองทุนรวมฯ เป็นเวลาประมาณ 20 ปี สิ้นสุดประมาณวันที่ 31 ธ.ค.82 และกองทุนรวมฯจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกให้กับประชาชนทั่วไป มาชำระเป็นการตอบแทนการโอนผลประโยชน์ดังกล่าว