กองทุน LTF คาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มากกว่าแค่ประหยัดภาษี

วันที่ 26 พ.ย. 2562 เวลา 06:00 น.
กองทุน LTF คาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มากกว่าแค่ประหยัดภาษี
กองทุนบัวหลวง โชว์ BLTF ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี เฉลี่ย 12.94 % ต่อปี สูงเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม

นายวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ช่วงปลายปี 2562 นี้ หากนักลงทุนกำลังมองหากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อลงทุน ทั้งคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มากกว่าแค่การประหยัดภาษี โดยปีนี้เป็นปีสุดท้าย ก็สามารถลงทุนได้กับกองทุนบัวหลวง ซึ่งมี LTF ให้เลือกถึง 4 กองทุน 4 สไตล์

หากต้องการลงทุนในหุ้นคุณภาพ และกระจายหลายๆ อุตสาหกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนบริษัท เลือกลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว (B-LTF) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 (BLTF75) ก็เป็นคำตอบที่ดี ในกรณีที่ต้องการลงทุนหุ้นที่คัดสรรมาแล้วเน้นๆ 10 บริษัท ก็มี กองทุนเปิดบัวหลวงทศพลหุ้นระยะยาว (B-TOPTENLTF) ให้เลือก และถ้าต้องการผลตอบแทนระหว่างทางลงทุน กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวยาวปันผล (BBASICDLTF) ก็น่าสนใจและตอบโจทย์นี้ได้

กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า การลงทุนผ่านกองทุน LTF เป็นบทพิสูจน์ที่ดีว่า เมื่อลงทุนในหุ้นด้วยระยะเวลาที่ยาวเพียงพอ คือ มากกว่า 5-7 ปี นักลงทุนจะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ อย่างเช่น การลงทุนใน BLTF ที่มีผลการดำเนินงาน 10 ปี เฉลี่ย 12.94% ต่อปี (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2562) สูงเป็นอันดับ 2 ของอุตสาหกรรม

หากเริ่มลงทุนกับ BLTF ตั้งแต่วันแรกที่เสนอขาย เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2547 ในราคาหน่วยลงทุนละ 10 บาท แล้วยังถือหน่วยลงทุนจนถึงวันนี้ จะพบว่า เงินลงทุนก้อนเดิมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า โดยราคาหน่วยลงทุนในปัจจุบัน (ณ วันที่ 22 พ.ย. 2562) อยู่ที่ 41.3971 บาท ซึ่งถือเป็นประโยชน์ที่นักลงทุนได้รับมากกว่าเพียงการประหยัดภาษี

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน พบว่า เดือน ต.ค. 2562 กองทุน LTF ทั้งหมดในประเทศไทยมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันประมาณ 3.87 แสนล้านบาท โดยในจำนวนนี้ คนไทยมอบความไว้วางใจให้กองทุนบัวหลวงดูแลเงินลงทุนผ่านกองทุน LTF ทั้งหมด 4 กองทุน รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 1.07 แสนล้านบาท หรือ 27.81% ของ LTF ทั้งอุตสาหกรรม