ก้าวข้ามความผันผวนกับกองทุน RMF SET 50

วันที่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 08:00 น.
ก้าวข้ามความผันผวนกับกองทุน RMF SET 50
นโยบายการเงินของประเทศหลักๆ ทั่วโลกมีทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้น และจะใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำ ส่งผลบวกกับสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะตลาดหุ้น

..................................................................................

บรรยากาศตลาดหุ้นไทยช่วงนี้เต็มไปด้วยความผันผวน แต่สำหรับการลงทุนระยะยาว ที่สำคัญ คือ การลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ สำหรับโค้งสุดท้ายของปีซึ่งเป็นฤดูกาลลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีทั้งการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) นั่นก็หมายความว่าใครที่ลงทุนปลายปีก็เหลือเวลาอีก 5 สัปดาห์แล้ว ก็ไม่ควรรอนาทีสุดท้าย หรือวันท้ายๆก่อนสิ้นปี

ช่วงที่ตลาดหุ้นซึมๆแบบนี้ ดัชนีเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,600 จุด น่าจะเป็นโอกาสทะยอยลงทุน สำหรับผู้ที่ลงทุนในกองทุนLTF และ RMF หุ้นไทย มีตัวอย่างกองทุนในกลุ่ม SET 50 ช่วงนี้ เช่น กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ธนชาต

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.ธนชาต ผู้ซึ่งถือได้ว่าขลุกอยู่กับตลาดหุ้นไทยมานาน กล่าวว่า ที่ผ่านมาหุ้นไทยมีความผันผวนค่อนข้างมาก และปรับตัวขึ้นน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ยังคงชะลอตัว และค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้าน

อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไปเศรษฐกิจไทยยังมีแรงสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนน่าจะมีแนวโน้มขยายตัวได้จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งการลงทุนก่อสร้างของภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการต่อเนื่อง

สำหรับการลงทุนในปี 2563 เมื่อพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน บลจ.ธนชาต คาดว่าดัชนีหุ้นไทย หรือ SET Index น่าจะอยู่ในกรอบที่ 1,550 – 1,760 จุด และราคาปิดต่อกำไร (พี/อี เรโช) จะอยู่ในกรอบ 14.5 – 16.5 เท่า นอกจากนั้นยังพบว่า นโยบายการเงินในกลุ่มประเทศหลักๆ ทั่วโลกมีทิศทางที่ผ่อนคลายขึ้น และจะใช้นโยบายดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งน่าจะส่งผลเชิงบวกกับราคาสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งในที่นี้ก็หมายรวมถึงหุ้นไทยด้วย