กองรีทสหรัฐฯ เติบโตสูงจากอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่

วันที่ 18 พ.ย. 2562 เวลา 15:07 น.
กองรีทสหรัฐฯ เติบโตสูงจากอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่
บลจ.วี เห็นโอกาสลงทุน ออกกองทุน WE-USREIT รับจังหวะทิศทางดอกเบี้ยต่ำ

น.ส.นิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี กล่าวว่า แนวโน้มของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวอันเนื่องมาจากสงครามการค้ายืดเยื้อ แม้ว่าการเจรจาเพื่อลงนามข้อตกลงกันของสหรัฐฯและจีนในเดือนพ.ย จะเป็นบวกต่อตลาด รวมถึง ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศอื่น เช่น สหรัฐฯกับสหภาพยุโรป และญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ ทำให้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยงทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่

นอกจากนี้ การชะลอตัวของเศรษฐกิจที่เริ่มส่งผลไปถึงกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เป็นเหตุให้ภาคการผลิตชะลอตัวลงและทำให้การบริโภคและการลงทุนลดลง ซึ่งนำมาสู่การดำเนินนโยบายผ่อนคลายทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจของธนาคารกลางในแต่ละประเทศ ทั้งการลดดอกเบี้ยและอัดฉีดเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่ธนาคารกลางจะดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำลงต่อเนื่อง

ดังนั้นในภาวะเช่นนี้ นักลงทุนจึงมีพฤติกรรมที่มองหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและมีผลตอบแทนสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีผลตอบแทนสม่ำเสมอจากราย ได้จากสัญญาเช่าระยะยาว

บลจ.วี เห็นโอกาสการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ จึงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) "กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (WE-USREIT) " ระหว่างวันที่14-25 พ.ย 2562 โดยคัดเลือกกองทุน NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND ซึ่งบริหารจัดการโดย Neuberger Berman Europe Limited ผู้จัดการกองทุนในประเทศสหรัฐฯ ที่เชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในอเมริกากว่า 70 ปี

ทั้งนี้ จุดเด่นของกองทุน WE-USREIT นอกจากช่วยในด้านการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สม่ำเสมอจากสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าตราสารหนี้แล้ว อสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีอัตราการเติบโตของมูลค่าสินทรัพย์ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่มีปัจจัยพื้นฐานสนับสนุนการเติบโตในยุคการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี (Technology disruption) เช่น E-commerce, Data Center, Logistic และ IT Infrastructure รวมถึง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของสังคมเมือง แนวโน้มของการอยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น มีความต้องการอสังหาริมทรัพย์และสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย ทำให้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ดังกล่าวมีแนวโน้มการเติบโตในระดับสูง

 

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.วี เปิดเผยว่า ในด้านการบริหารพอร์ตการลงทุน ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของ NEUBERGER BERMAN คือ การเลือกลงทุนในเชิงคุณภาพและปริมาณ ด้วยการกระจายลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ ประมาณ 35-45 หลักทรัพย์ที่สร้างรายได้จากอสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม พร้อมกับควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อพิจารณาในด้านผลตอบแทนแล้ว การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทรีทในสหรัฐฯ มีการจ่ายเงินปันผลในสัดส่วนอย่างน้อย 90% ของผลการดำเนินงาน และมีความสม่ำเสมอจากสัญญาเช่าในระยะยาว

อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่มีโอกาสเติบโตสูงจาก 3 ปัจจัยสนับสนุน

1.โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มเติบโตที่รวดเร็วจากการใช้เทคโนโลยี 5G , Cloud Service และยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ

2. โครงสร้างประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภค รวมไปถึงการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ออนไลน์มากขึ้น หนุนให้การเติบโตในการให้บริการคลังสินค้า บ้านเช่า หอพักและกลุ่มที่อยู่อาศัยสำเร็จรูป

3.การเติบโตของรายได้จากการประกอบการของอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่อยู่ที่ระดับ 10% เมื่อเทียบกับอสังหาริมทรัพย์แบบเดิมซึ่งอยู่ที่ระดับ 4-6% ทำให้การลงทุนในรีทของสหรัฐฯที่ส่วนใหญ่เป็นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ (Freehold) มีความน่าสนใจในด้านระดับผลตอบแทนและมีความเสี่ยงจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ที่ต่ำ

ด้านผลตอบแทนสุทธิ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 กองทุนหลัก NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES FUND USD ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง1 ปีที่ 24.15%, 3 ปีอยู่ที่ 30.63% และย้อนหลัง 5 ปี 60.37%

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต