กองทรัสต์ SHREITแผนลงทุนสินทรัพย์ใหม่เพิ่มคืบหน้า

วันที่ 17 พ.ย. 2562 เวลา 12:00 น.
กองทรัสต์ SHREITแผนลงทุนสินทรัพย์ใหม่เพิ่มคืบหน้า
กำไรไตรมาส 3 พุ่ง 73 ล้านบาท พร้อมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วย 

นายคริสตอป วายบี แองเจโล่ ฟอซิเนสติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ‘สตราทีจิก ฮอสพิทอลลิตี้’ หรือ SHREIT เปิดเผยว่า กองทรัสต์มีผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/62 (กรกฎาคม – กันยายน)

มีรายได้รวมอยู่ที่ 133 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79 % เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้งวดผลการดำเนินงานใน 9 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม – กันยายน) รายได้รวมอยู่ที่ 335 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิปิดอยู่ที่ 155 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์ของกองทุน มีนโยบายเข้าเป็นเจ้าของในโรงแรมที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง โดยประเทศซึ่งสินทรัพย์ของกองทรัสต์ตั้งอยู่ ได้แก่ เวียดนามและอินโดนีเซียนั้น มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ประมาณการภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามถึง 6.5 %ในปีนี้

ทั้งนี้ การเติบโตส่วนใหญ่มาจากภาคการผลิต ภาคการบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลดีต่อสินทรัพย์ของกองทรัสต์ SHREIT ได้แก่ โรงแรม Ibis Saigon และ Capri by Fraser ที่แม้ว่าจะมีการปรับราคาห้องพักเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยก็ยังสูงกว่า 60 % โดยจุดขายของโรงแรมทั้งสองแห่งคือ มีทำเลที่ตั้งใกล้กับศูนย์แสดงสินค้าไซ่ง่อน (Saigon Exhibition and Convention Center (SECC)) ทำให้โรงแรมเป็นที่ชื่นชอบของนักธุรกิจผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า เช่นเดียวกันกับนักท่องเที่ยว

ขณะที่การเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียในปีนี้คาดการณ์ที่ 5.2 % ซึ่งอยู่ในระดับต้นๆ ของโลก แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองอยู่บ้าง ทั้งนี้สินทรัพย์ของกองทรัสต์ SHREIT ได้แก่ โรงแรม Pullman Jakarta Central Park มีทำเลที่ตั้งห่างจากจุดศูนย์กลางการประท้วง จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ทั้งอัตราการเข้าพักและจำนวนงานจัดเลี้ยงสัมมนาเริ่มกลับมาอย่างชัดเจนในเดือนตุลาคม จากสถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายมากขึ้น โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีสูงกว่า 80 %

กำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2562 ส่วนหนึ่งเกิดจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะการอ่อนค่าของเงินยูโรเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ SHREIT จากงวดผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหน่วยลงทุน ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ซึ่งหากรวมกับการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนใน 2 ไตรมาสที่ผ่านมา จำนวนเงินรวม 0.38 บาทต่อหน่วยแล้วนั้น ทำให้ ณ 9 เดือนแรกของปีนี้ กองทรัสต์ SHREIT ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยไปแล้วรวมทั้งสิ้น 0.49 บาทต่อหน่วยลงทุน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตราทีจิก พร็อพเพอร์ตี้ อินเวสท์เตอร์ส กล่าวว่า กองทรัสต์ SHREIT ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ และวางแผนการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ใหม่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพและขนาดของสินทรัพย์ อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต และคาดว่าจะได้ข้อสรุปของการเข้าซื้อสินทรัพย์ใหม่เร็วๆนี้