มาแล้ว !กองทุนกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ

วันที่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 17:05 น.
มาแล้ว !กองทุนกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
บลจ.กรุงไทย ตอกย้ำความสำคัญในการชวนคนมาร่วมก่อการดีเพื่อสิ่งที่ยั่งยืน ไม่ลงทุนในหุ้นที่ผู้บริหาร หรือบอร์ดถูกก.ล.ต.ลงโทษ 

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญและสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมยั่งยืนอย่าง จึงได้เปิดเสนอขายกองทุน กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-ESGRMF) ในวันที่ 13-20 พฤศจิกายน 2562 นี้

ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่สนใจและร่วมก่อการดีในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแบบ ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) ควบคู่ไปกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปพร้อมกัน

กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนเพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนีผลตอบแทนรวม อีเอสจี ไทยพัฒน์ (Thaipat ESG Index (TR)) หุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีนี้จะพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ จากปัจจัยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ต้องมีกำไรติดต่อกันสองรอบปีบัญชีล่าสุด รวมถึงผ่านการคัดกรองเรื่อง คุณสมบัติ ESG จาก สถาบันไทยพัฒน์ ที่จะต้องปลอดจากการกระทำความผิด

โดยที่บริษัทหรือคณะกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทต้องไม่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษหรือเปรียบเทียบปรับในรอบปีประเมิน

รวมถึงมีการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (ฟรีโฟลต) ที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดอีกด้วย จากทั้งหมดนี้จะได้ กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 หลังจากนั้นดัชนีจะทำการคัดกรองสภาพคล่องและจัดทำกลยุทธ์แบบ equal weighted index อีกครั้งและให้ทางS&P Dow Jones indices เป็นผู้คำนวนและเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต