รับโอกาสสุดท้ายของการลงทุน LTF/RMF

วันที่ 01 พ.ย. 2562 เวลา 12:16 น.
รับโอกาสสุดท้ายของการลงทุน LTF/RMF
รับโอกาสสุดท้ายของการลงทุน LTF/RMF

เรื่องโดย พูลศรี เจริญ 

......................................................

เนื่องจากผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF )เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว พร้อมทั้งรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีนี้ได้เป็นปีสุดท้าย โดยนับตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป กองทุน LTF ยังคงดำเนินงานอยู่ ไม่ได้ปิดตัวลง อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนของแต่ละบลจ.ยังคงมุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องเช่นเดิม จึงอยากเชิญชวนผู้ลงทุนให้มาลงทุนกองทุน LTF คู่กับ RMF ให้เต็มสิทธิในปีนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) กสิกรไทย ได้จัดรายการส่งเสริมการขายกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย เพื่อให้ผู้ลงทุนไม่พลาดโอกาสสุดท้ายของการลงทุนคู่กัน

สำหรับกองทุน LTF/RMF กสิกรไทย ยังคงแนะนำ กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล (KDLTF) ที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอต่อเนื่องมาตลอด 12 ปี มากถึง 19 ครั้ง รวมเป็นเงิน 8.76 บาทต่อหน่วย ถือเป็นกองทุนที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงสุดเมื่อเทียบกับ LTF อื่นๆ ของบลจ.กสิกรไทย (ข้อมูล บลจ.กสิกรไทย ณ 30 ก.ย. 62)

และกองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF) กองทุนยอดนิยมที่มียอดซื้อสูงสุดในปี 2561 และได้รับการจัดอันดับ Overall Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม Equity Large-Cap อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับกองทุน RMF Equity ที่มีผลตอบแทนย้อนหลัง 7 ปี ติดอันดับ Top 5 ด้วยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 5.97%ต่อปี (ข้อมูล Morningstar ณ 30 ก.ย. 62)

ทั้งนี้ กองทุน KDLTF และ KEQRMF ถือเป็นคู่กองทุนแกร่ง ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม พิชิตได้ทุกสภาวะตลาดเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาว

ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน LTF และ/หรือ RMF กสิกรไทย ผ่านช่องทาง K PLUS หรือ K-My Funds ซึ่งเป็นช่องทางการลงทุนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย โดยยอดเงินลงทุนทุก 50,000 บาท จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (สูงสุด 500 บาท/ท่าน) ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ.กสิกรไทย กำหนด หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต