บลจ.วี เปิดขายไอพีโอกองทุนผสม “WE-MULTI”

วันที่ 29 ต.ค. 2562 เวลา 06:00 น.
บลจ.วี  เปิดขายไอพีโอกองทุนผสม “WE-MULTI”
เน้นลดความเสี่ยงภาวะตลาด พร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนในช่วงตลาดผันผวน กระจายลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก

น.ส.นิตยา เลิศแสงเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วี กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีหลายปัจจัยกดดันให้การลงทุนเกิดความผันผวน โดยเฉพาะเรื่องข้อพิพาททางการค้าของสหรัฐฯกับจีนที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบให้กระทบเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนจากจากรายงานตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น ภาคการส่งออก ตัวเลขการจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (PMI) และการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลง จนธนาคารกลางต่างๆเริ่มใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นการลงทุน และคาดว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยน่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันตลาดการลงทุนยังคงเผชิญสถานกาณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในเชิงภูมิศาสตร์ทั่วโลก (Geopolitical risk) เช่น ปัญหาความรุนแรงในตะวันออกกลาง ความไม่ชัดเจนของเรื่อง Brexit , การประท้วงในสเปน ชิลี และฮ่องกง รวมไปถึงความไม่แน่นอนการเจรจาการค้าของสหรัฐฯกับจีน

ทั้งนี้ การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางเพื่อรับมือกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ทำให้การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลดความน่าสนใจลง การจัดพอร์ตลงทุนในสินทรัพย์ที่มีกระแสรายได้สม่ำเสมอและสามารถรักษามูลค่าของเงินลงทุนได้ในระยะยาว รวมถึงสามารถสร้างโอกาสผลตอบแทนที่สูงขึ้นเมื่อสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัวดีขึ้น เป็นแนวทางการลงทุนที่เหมาะกับกับภาวะตลาดปัจจุบัน

บลจ.วี จึงเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) “กองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม (WE-MULTI) ระหว่างวันที่ 25-31 ต.ค.2562 โดยลงทุนผ่านกองทุนหลัก Baillie Gifford Multi Asset Income Fund ที่มีนโยบายการลงทุนเน้นกระจายลงทุนในหลักทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ อสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง ตราสารทุน ซึ่งบริหารจัดการFดย Baillie Gifford & Co Limited ผู้จัดการกองทุนในประเทศอังกฤษที่มีความโดดเด่นในด้านการดูแลพอร์ตการลงทุนของ Pension Fund ในต่างประเทศ

ทั้งนี้ กองทุนหลักใช้กลยุทธ์ลงทุนด้วยการปรับสัดส่วนพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับภาวะตลาด (Active asset allocation) ด้วยการคัดเลือกตราสารลงทุนต่างๆแบบผสมหลากหลาย เน้นสินทรัพย์ที่สร้างกระแสรายได้ (Securities Selection) พร้อมด้วยกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง (Hedging strategies) เพื่อลดความเสี่ยงพอร์ตในการรักษามูลค่าเงินลงทุน

นายอิศรา พุฒตาลศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.วี เปิดเผยว่า ในด้านการบริหารพอร์ตการลงทุน ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและทำให้ตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวน การเลือกสินทรัพย์หรือการจับจังหวะลงทุนจึงอาจทำได้ค่อนข้างยาก ขณะเดียวกันการจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำหรือถือเงินสดเพียงอย่างเดียว ทำให้ได้ผลตอบแทนที่ต่ำหรือไม่ชนะเงินเฟ้อ

 

ด้วยกลยุทธ์การลงทุนร่วมกับพันธมิตรของ บลจ.วี ในต่างประเทศ ในไตรมาส 4 บลจ.วี แนะนำการจัดพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยงพร้อมกับไม่ปิดโอกาสการสร้างผลตอบแทน ซึ่งกลยุทธ์การลงทุนของ Baillie Gifford ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญการลงทุนของกองทุน Pension Fund ซึ่งเน้นการลงทุนในลักษณะนี้สามารถตอบวัตถุประสงค์การลงทุนที่ดี สะท้อนจากกองทุนหลักมีผลตอบแทนที่น่าสนใจแม้ในช่วงตลาดผันผวน

โดยช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (1ต.ค. 2018-31 ส.ค. 2019)ให้ผลตอบแทนที่ 10.30% ขณะที่มีอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Sharpe Ratio) อยู่ที่ 1.34% และในช่วงปีนี้ที่ตลาดมีความผันผวน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 มีผลตอบแทนตั้งแต่ตั้งปี 16.60% ขณะที่กลุ่มกองทุนประเภทเดียวกัน (Peers Performance) อยู่ในระดับ 10.10% ซึ่งสะท้อนว่ากองทุนมีการลงทุนที่เน้นสร้างผลตอบแทนให้เหมาะกับภาวะตลาดได้ดีอย่างสม่ำเสมอ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต