บลจ.ทาลิส โชว์ความเก๋าบริหารกองทุนหุ้นไทย

วันที่ 08 ต.ค. 2562 เวลา 15:09 น.
บลจ.ทาลิส โชว์ความเก๋าบริหารกองทุนหุ้นไทย
รอบ 9 เดือนปี 62 ผลตอบแทนกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ติดอันดับต้นของกลุ่ม

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ทาลิส เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยรวมถึงตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญความผันผวนอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยกดดันสำคัญอย่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน รวมถึงกลุ่มประเทศในยุโรป นอกเหนือจากนั้นความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นหรือ inverted yield curve ส่งผล ให้เกิดความผันผวนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา จากการเปิดเผยของมอร์นิ่งสตาร์ ถึงผลตอบแทนของกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ ( Equity Large Cap)พบว่าผลตอบ แทนของกองทุนหุ้นในรอบ 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.62 )ภายใต้การบริหารจัดการของบลจ.ทาลิส ติด 3 ใน 5 อันดับแรก ดังนี้

กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นทุนปันผล (TLDIVEQ-D) มีผลตอบแทนเป็นอันดับหนึ่ง กองทุนเปิดทาลิส หุ้นระยะยาว (TLLTFEQ) มีผลตอบแทนเป็นอันดับที่ 4 กองทุนเปิดทาลิส DIVIDEND STOCK หุ้นระยะยาวปันผล (TLDIVLTF-D)มีผลตอบแทนเป็นอันดับที่ 5

ในขณะที่กองทุนเปิดทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุน (TLMSEQ) ติดอันดับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

"การที่กองทุนหุ้นของ บลจ.ทาลิส สามารถทำผลตอบแทนอยู่ในอันดับต้นของกลุ่มนั้น สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ในการบริหารที่เหมาะสมภายใต้สภาวะตลาดที่ผันผวน ซึ่งบลจ.ทาลิส จะยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุนต่อไป และจะเห็นได้ว่าใน 5 อันดับของผลตอบแทนที่ดีมี LTF ติดอยู่ด้วย ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีให้กับคนที่กำลังมองหาเรื่องลดหย่อนภาษีที่เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร" นายฉัตรพีกล่าว