กองทรัสต์ WHARTยื่นไฟลิ่ง จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 4

  • วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 15:41 น.

กองทรัสต์ WHARTยื่นไฟลิ่ง จ่อเพิ่มทุนครั้งที่ 4

ระดมเงินทุนซื้อทรัพย์สินเพิ่มมูลค่า 4.8 พันล้านบาท ชูจุดเด่นอยู่ในทำเลทอง ถ.บางนา-ตราด พื้นที่อีอีซี

น.ส.นฤมล ตันตยาวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ WHART) กล่าวว่า กองทรัสต์ WHARTอยู่ระหว่างการเตรียมเสนอขายหน่วยทรัสต์ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 4 เพื่อลงทุนในทรัพย์สินหลักเพิ่มเติมครั้งที่ 5 ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าและสิทธิการเช่าช่วงของอสังหาริมทรัพย์

ล่าสุดได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

โดยกองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินมูลค่า 4,880.25 ล้านบาท รวม 5 โครงการ แบ่งเป็นการลงทุนในกรรมสิทธิ์ 3 โครงการ และการลงทุนสิทธิการเช่า/สิทธิการเช่าช่วงจำนวน 2 โครงการ พื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 1.6 แสนตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 7.15 หมื่นตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2,983 ตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 172 ไร่ 2 งาน 26.75 ตารางวา

"ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ WHART จะเข้าลงทุนเพิ่มครั้งที่ 5 นั้นครอบคลุมพื้นที่สำคัญในธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ในโครงการพัฒนาระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นการเพิ่มมิติในการแข่งขันให้กับกองทรัสต์ WHARTมากขึ้น"น.ส.นฤมล กล่าว

น.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ในฐานะผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ WHARTกล่าวว่า กองทรัสต์เน้นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงาน ที่สัญญาระยะยาวส่วนใหญ่จากผู้เช่าหลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ WHA กรุ๊ป ในฐานะผู้สนับสนุนและผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้ขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHARTอย่างต่อเนื่อง

รูปแบบการพัฒนาโครงการของ WHA กรุ๊ป จะโฟกัสที่การสร้างคลังสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ( Built-to-Suit)ที่มีมาตรฐานระดับโลก รวมทั้งยังมีการให้บริการโซลูชั่นครบวงจร ทั้งระบบสาธารณูปโภค แพลตฟอร์มโครงสร้างด้านพลังงาน และระบบดิจิตอล โดยโครงการของบริษัทส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่ความต้องการสูงในบริเวณถนนบางนา-ตราด และพื้นที่ที่สอดรับกับแผนพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯที่มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทย รวมถึงโครงการอีอีซี

ทั้งนี้ ณ 30 มิ.ย.62 กองทรัสต์ WHARTลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 24 โครงการ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมอยู่ที่ประมาณ 33,214 ล้านบาท ประกอบด้วย พื้นที่เช่าอาคารรวมประมาณ 1.13 ล้านตารางเมตร พื้นที่เช่าหลังคารวมประมาณ 3.52 แสนตารางเมตร และพื้นที่เช่าลานจอดรถรวมประมาณ 2.7 หมื่นตารางเมตร บนที่ดินรวมประมาณ 1,209 ไร่ 3 งาน 32.55 ตารางวา

รายละเอียด 5 โครงการที่กองทุนจะลงทุน

1.โครงการอาคารโรงงาน DTS ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

2.โครงการอาคารโรงงาน Roechling ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

3.โครงการ WHA Mega Logistics Center(ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 1) ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

4.โครงการ WHA Mega Logistics Center (ชลหารพิจิตร กม.3 เฟส 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

5.โครงการ WHA KPN Mega Logistics Center (ถนนบางนา-ตราด กม.23 เฟส 2) ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ