‘บลูเวล แอสเซท’ ปักธงลุยธุรกิจบริหารกองทรัสต์อิสระ

  • วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 13:08 น.

‘บลูเวล แอสเซท’ ปักธงลุยธุรกิจบริหารกองทรัสต์อิสระ

ชูวิชั่นเป็นผู้จัดการกองทรัสต์โรงแรมใหญ่ที่สุดในไทย ประเดิมจัดตั้งกองทรัสต์บลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้ เข้าลงทุนครั้งแรกในโรงแรมชั้นนำ 3 แห่งในไทย

นายรุ่งยศ จันทภาษา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูเวล แอสเซท ผู้ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์อิสระ กล่าวว่า บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสเข้ารุกธุรกิจบริหารจัดการกองทรัสต์อิสระ โดยจุดเด่นของบลูเวล แอสเซท เกิดจากการรวมตัวของทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์และประสบการณ์ทำงานในแวดวงการเงินในบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย โดยมีประสบการณ์รวมมากกว่า 30 ปี จึงมีความเข้าใจด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์และบริหารจัดการกองทรัสต์เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เจ้าของทรัพย์สินในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปใช้ขยายธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้บริหารกองทรัสต์ที่ลงทุนในโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีขนาดทรัพย์สินรวมใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการคัดเลือกทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และการเติบโต ซึ่งในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ได้พิจารณาคัดเลือกโรงแรมเป็นจำนวนกว่า 60 โรงแรม เพื่อให้ได้ทรัพย์สินที่มีคุณภาพนำมาจัดตั้งกองทรัสต์อิสระ โดยนโยบายการลงทุนที่สำคัญได้แก่1.ทรัพย์สินต้องตั้งอยู่ในทำเลที่โดดเด่นบนแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทยและไม่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน 2.คอนเซปต์โรงแรมต้องส่งเสริมและสะท้อนเอกลักษณ์ของจังหวัดที่ตั้งอยู่ 3.เดินทางสะดวกหรืออยู่ไม่ไกลจากสนามบินและอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ4. มีผลการดำเนินงานที่ดี 5. มีผู้บริหารโรงแรมที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ การลงทุนในกองทรัสต์ที่บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทรัสต์อิสระ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นบริษัทในเครือเจ้าของทรัพย์สิน มีข้อดีคือ (1) กองทรัสต์มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วจากการเข้าลงทุนในทัรพย์สินใหม่ได้อย่างอิสระ (2) มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี สามารถลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลาย (3) เป็นทางเลือกให้แก่เจ้าของทรัพย์สินสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ขยายธุรกิจ (4) ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และมีโอกาสได้รับกำไรจากมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เพิ่มขึ้น (5) มีผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่บริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้ทรัพย์สินสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหน่วย และ (6) ผู้จัดการกองทรัสต์จะทำหน้าที่ต่อรองผลประโยชน์แทนผู้ลงทุน

นายรุ่งยศ กล่าวว่า บริษัท ต้องการเป็นคนกลางที่เชื่อมต่อเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ สามารถใช้กองทรัสต์เป็นเครื่องมือในการระดมทุน นำมาใช้พัฒนาโครงการได้อย่างรวดเร็วโดยไม่สูญเสียโอกาส จึงได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าบลูเวล ฮอสพิทอลลิตี้ เพื่อเข้าลงทุนครั้งแรกในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าโรงแรม 3 แห่งที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันเราได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฯ แก่สำนักงาน ก.ล.ต.แล้ว

บริษัทฯ ประเมินภาพรวมธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังคงแข็งแกร่ง มีขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น 2,000 – 3,000 ล้านคน จากปัจจุบันประมาณ 1,800 ล้านคน เช่นเดียวกันจำนวนประชากรจีนที่คาดว่าในปี 2563 จะมีหนังสือเดินทางอยู่ที่ 240 ล้านคน เพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก 2 ปีก่อน จำนวนประชากรชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเทรนด์การแชร์ประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชน ที่เป็นปัจจัยหนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้เป็นอย่างดี

ขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยในปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตที่ดี โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 38 ล้านคน โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจ ติดอันดับที่ 12 ของ World Most Visited City in 2018 จากการจัดอันดับโดย Mastercard Global Destination Cities Index ที่มีนักท่องเที่ยวกว่า 9 ล้านคน โดยเฉพาะในช่วง 6 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา ทำสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดในรอบ 10 ปี ส่งผลให้อัตราการการเข้าพักของโรงแรมในภูเก็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 75% ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้คาดว่าปริมาณนักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี จากความนิยมของนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย ที่เพิ่มขึ้นถึง 40% หลังเปิดเที่ยวบินตรงจากเมืองเดลี มุมไบ บังกะลอร์ มายังจังหวัดภูเก็ต

ส่วนเกาะสมุยในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวประมาณกว่า 2.7 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8% โดยปัจจุบันโรงแรมในสมุยมีซัพพลายรวมกันประมาณกว่า 2 หมื่นห้องพัก ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่น ขณะที่เขาใหญ่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากคนไทยเดินทางมาพักผ่อนและทำกิจกรรมอบรมสัมมนาตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปริมาณโอโซนสูงติดอันดับ 7 ของโลก ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความสนใจเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนมากขึ้น

 

 

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ