ทุกข์ของคนเป็นหนี้ ที่คิดจะแก้หนี้ด้วยหนี้

  • วันที่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 07:23 น.

ทุกข์ของคนเป็นหนี้ ที่คิดจะแก้หนี้ด้วยหนี้

โดย...สุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร

บทความวันนี้ผู้เขียนขอนำเอาข้อเท็จจริงขอผู้คนที่ส่งเรื่องเข้ามาที่เครดิตบูโรผ่านช่องทางการสื่อสาร? ในเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นจริงขนาดไหน? มันได้สะท้อนกลิ่นอายของความทุกข์?ยาก? ที่เข้าใจได้ว่าคนที่มีหนี้แล้วใช้หนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขของสัญญาในเวลาหนึ่งในอดีต? มันก็เกิดประวัติการค้างชำระขึ้น?ตามข้อเท็จจริง? ทีนี้พอไม่ไปจ่ายต่อเนื่องมันก็สะท้อนว่ามีความสามารถในการชำระหนี้น้อยลงไป? หนี้ที่ค้างยังไม่ได้ไปชำระ? แต่ก็คิดหาหนทางแก้ไขด้วยการจะไปก่อหนี้ใหม่? ทางหนึ่งก็เพื่อเอามาชำระหนี้ที่ค้างอยู่เดิม? ส่วนที่เหลือ (หากกู้ได้มากกว่ายอดหนี้ที่ค้างชำระ)? ก็จะเอาไปหมุนเวียนใช้จ่าย?

แต่ความเป็นจริงในกระบวนการบริหารและป้องกันความเสี่ยงของสถาบันการเงินที่ถูกกำกับดูแลอย่างเข้มข้นย่อมทำได้ยากจนถึงยากมากที่สุด? เพราะมันไม่มีใครสามารถให้เงินกู้ใหม่ได้ทั้งที่เงินกู้เก่ายังค้างชำระคาตาอยู่? มันไม่มีใครสามารถหยิบเงินฝากจากคนฝากที่เขาไว้เนื้อเชื่อใจตัวสถาบันการเงิน? เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับคนที่อยากกู้แต่มีคุณสมบัติ? คุณลักษณะที่อาจจะเชื่อได้ว่าขาดความสามารถในการชำระหนี้ได้นั่นเอง? ท่านผู้อ่านลองใจร่มๆ? ใจเย็นๆ? อ่านในใจ? คิดเงียบๆ? มองให้ลึกว่า? ถ้าเราเป็นคนขอกู้? ถ้าเราเป็นคนตัดสินใจจะให้กู้ดีหรือไม่? ถ้าเราเป็นคนฝากเงิน? ถ้าเราเป็นธนาคารกลาง? ถ้าเราเป็นผู้ตรวจสอบสถาบันการเงิน? ถ้าเราเป็นนักวิชาการ? ถ้าเราเป็นนักวิชาเกิน? ถ้าเราเป็นคลินิกแก้หนี้? ถ้าเราเป็นเครดิตบูโร? ถ้าเราเป็นคนเดินดินกินข้าวแกงและมีหนี้? เราคิดกันอย่างไร? อะไรคือคำตอบที่ดีที่สุด? ข้อความมีดังนี้

.... ผมยื่นขอกู้สถาบันการเงินไป 10 กว่าแห่ง? ไม่ได้รับอนุมัติสักแห่งเพราะติดเครดิตบูโร ค่างวดรถ ผมส่งช้าติดกัน 2 งวด

ครอบครัวก็เดือดร้อนเพราะไม่มีเงินใช้จ่าย ไม่มีเงินซื้อข้าวสาร ต้องไปยืมข้าวสารข้างบ้านมาหุงให้ครอบครัวกินกับเกลือในวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้จะมีอะไรกินกันทรมานไหม

มีบ้านมีที่ดินแต่เป็นที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะไปจำนำที่ไหนได้ ไม่มีใครเขารับเป็นประกันหนี้? ขายก็ไม่ได้

บริษัททวงหนี้ก็ทวงทุกวัน? ทำงานอยู่ก็โทรตาม? โทรจิก? ไม่มีความสุขเลย จะขายชีวิต? ขายไต? ขายหัวใจ? ขายลูกตาก็ไม่มีใครซื้อ

ทางออกอยู่ตรงไหนครับ คลินิกแก้หนี้ก็สมัครไม่ได้?อีก...

ถ้าท่านผู้อ่านคิดว่าที่ผู้เขียนยกมามันเกินเหตุ? ไม่มีอยู่จริง? ก็มาขอดูหลักฐานได้นะครับ? บ้านเราเมืองเรา? ผู้คนของเราไม่ว่าจะชั่วดีถี่ห่างอย่างไรก็ไทยด้วยกันทั้งสิ้นเวลานี้ได้สะท้อนออกมาเป็นตัวหนังสือที่ชัดเจนแล้ว หนี้ครัวเรือนไทยพิษร้ายมันก็พอๆ กับไข้เลือดออกในเด็กๆ? หรือเท่ากับวัณโรค?สำหรับผู้ใหญ่? ท่านนักวิชาเกิน? ท่านที่เป็นกู้รู้ (อ้างตัวว่าเป็นกูรู) ?ท่านไม่ต้องบอกว่าให้แก้โดยทำบัญชีครัวเรือน? หรือบอกให้แก้ด้วยการให้ความรู้ทางการเงินนะครับ? หรือไม่ต้องบอกว่าต้องเร่งเสริมสร้างวินัยทางการเงิน? หรือบอกว่าต้องรีบให้มีหลักสูตรการบริหารเงินส่วนบุคคลนะครับ? มันไม่ทันแล้ว? ไฟกำลังไหม้หลังคาแล้ว? อย่าบอกให้อ่านคู่มือการทาสีบ้านป้องกันปลวกแมลง?

ผู้เขียนขอสารภาพตรงนี้เลยนะครับว่า? หมดภูมิความรู้ที่จะให้คำแนะนำ? หรือคำชี้แนะแล้วครับ? ได้แต่คิดถึงคำพระในใจแต่ไม่กล้าบอกว่า?

กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา?

อดีตเป็นเหตุ? ปัจจุบันเป็นผล

ปัจจุบันเป็นเหตุ? อนาคตเป็นผล

การไม่มีหนี้? เป็นลาภอันประเสริฐ

ไม่มีใครรอด? ด้วยการเอาหนี้มาใช้หนี้

กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

ข่าวอื่นๆ