posttoday

5 เคล็ดลับเตรียมตัวก่อนกู้เงิน

24 เมษายน 2562

การขอสินเชื่อประกอบธุรกิจเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนไปไม่ถึง หากผู้ขอสินเชื่อมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนขอสินเชื่ออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การขอสินเชื่อประกอบธุรกิจเป็นเรื่องไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากจนไปไม่ถึง หากผู้ขอสินเชื่อมีการเตรียมความพร้อมในการวางแผนขอสินเชื่ออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

***************

ตลาดนัดการเงิน (ดิจิทัล) โดย...ธเนศ นวะบุศย์ ฝ่ายพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้า ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารถือว่าเป็นแหล่งการให้สินเชื่อที่น่าเชื่อถือและมีระบบที่สุด แต่ท่านเคยประสบปัญหาในการติดต่อขอกู้เงินจากธนาคารหรือไม่ หรือขอกู้เงินจากธนาคารแต่ธนาคารไม่อนุมัติ และนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้การทำธุรกิจติดขัด เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ หรือไม่สามารถขยายงานได้ตามต้องการ ซึ่งปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นกับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้ทั้งนั้น

แล้วท่านเคยคิดหรือไม่ว่าทำไมธนาคารจึงไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้ท่าน ในเมื่อท่านก็มั่นใจว่าท่านจะสามารถจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้ได้ตามสัญญา ถ้าท่านมีเงินอย่างธนาคาร แล้วมีคนเดินมาขอกู้เงินจากท่าน ท่านจะตัดสินใจให้กู้หรือไม่? ถ้าเป็นคนที่คุ้นเคยกัน เคยกู้เงินและจ่ายคืนทั้งต้นทั้งดอกตรงตามเวลา ท่านก็ตัดสินใจให้กู้ได้ง่ายขึ้น แต่ท่านก็อาจจะต้องถามเหมือนกันว่า จะเอาเงินไปทำอะไร แล้วจะเอาจากที่ไหนมาใช้คืน และจะใช้คืนได้ทั้งหมดเมื่อไหร่ ธนาคารก็คงเป็นเช่นเดียวกัน

ดังนั้นถ้าท่านยังต้องใช้บริการเงินกู้จากธนาคาร ท่านก็จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะยื่นเรื่องขอสินเชื่อจากธนาคาร และที่สำคัญจะทำอย่างไรให้ได้เงื่อนไขการกู้ที่ดีและได้รับการอนุมัติได้ทันกับความต้องการใช้เงินของท่าน เราลองมาดูเคล็ดลับในการเตรียมตัวให้พร้อมในการขอสินเชื่อให้ผ่านการอนุมัติกัน

5 เคล็ดลับเตรียมตัวก่อนกู้เงิน

1. ประวัติผลการติดต่อและการชำระหนี้

ก่อนอื่นท่านต้องเป็นคนที่มีเครดิตดี และเป็นที่รู้จักของธนาคารที่ท่านจะขอกู้เงิน ถึงแม้ว่าท่านจะ ไม่เคยกู้เงินจากธนาคารมาก่อนก็ตาม แต่อย่างน้อยท่านก็ต้องมีบัญชีเงินฝาก หรือเคยเดินบัญชีกระแสรายวันบ้าง ซึ่งนั่นก็เป็นประวัติทางการเงินของท่านกับธนาคารในเบื้องต้น ซึ่งธนาคารก็สามารถที่จะเห็นว่า ในแต่ละเดือนท่านมีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ มีเช็คคืนหรือเช็คเด้งมากน้อยเพียงใด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารเงินสดได้

นอกจากนี้ท่านยังจะต้องรักษาเครดิตกับลูกค้า และSuppliersของท่านเองด้วย เพราะลูกค้า และSuppliersของท่านก็อาจจะเป็นลูกค้าของธนาคารด้วยก็ได้ ดังนั้นธนาคารก็อาจจะโทรไปสอบถามเครดิตของท่านจากกลุ่มนี้ได้

สำหรับผู้ที่เคยมีประวัติการขอสินเชื่อก็ควรแสดงให้ธนาคารเห็นว่า เรามีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาโดยตลอด ไม่เคยจ่ายช้า ค้างจ่าย หรือหลีกเลี่ยงการจ่าย เพราะจะแสดงถึงการมีวินัยทางการเงินสูง ทั้งนี้ธนาคารจะต้องตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อของบุคคลนั้นๆ ผ่านบริษัท ข้อมูลเครดิต แห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร ซึ่งจะมีรายงานประวัติการขอสินเชื่อและการชำระหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆ การตรวจสอบเครดิตเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทุกธนาคารต้องใช้ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ คนที่มีประวัติค้างชำระควรเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปขอสินเชื่อจะเป็นผลดีกว่า

2. เตรียมเอกสารในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเอกสารทางการเงิน ซึ่งจะต้องเตรียมอะไรบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ เราสามารถโทรไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของธนาคารก่อนได้ เพื่อที่เมื่อไปถึงธนาคารแล้ว เอกสารจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องเป็นเหตุให้ต้องกลับไปบ้านเพื่อนำมายื่นอีกครั้ง ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและยืดเวลาในการอนุมัติออกไป
เอกสารทางการเงินจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นประวัติทางการเงินที่ดีทั้งในแง่ของรายได้และความมั่นคง โดยพิจารณาจากหลักฐานที่มาของรายได้ เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) เพื่อดูรายการเดินบัญชีว่าเคลื่อนไหวปกติหรือไม่และดูปริมาณเงินเข้าเงินออก มีเงินออมฝากไว้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอหรือไม่ โดยควรมีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคารแห่งนั้นๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติทางการเงินก่อนการขอสินเชื่ออย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปีได้

นอกจากนี้การเตรียมเอกสารทางการค้าให้ครบถ้วนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเอกสารที่แสดงถึงการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตนในการประกอบธุรกิจและเพื่อแสดงถึงความน่าเชื่อถือของการทำธุรกิจ รวมถึงหลักฐานการรับจ่ายเงินจากธุรกรรมการค้าปกติ เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ บิลใบสั่งซื้อสินค้า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี) เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญมากสำหรับผู้ประกอบการ SME

5 เคล็ดลับเตรียมตัวก่อนกู้เงิน

3. การเตรียมแผนธุรกิจ

ในแผนธุรกิจจะแสดงให้เห็นว่า ทุกวันนี้กิจการมีการดำเนินงานอย่างไรและมีแผนการดำเนินงานต่อไปในทิศทางไหน กิจการจำเป็นต้องใช้เงินหมุนเวียนหรือต้องการเงินลงทุนจำนวนเท่าไหร่ และจะก่อให้เกิดรายได้และกำไรเพียงพอที่จะนำมาชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้ตรงตามกำหนดหรือไม่ ดังนั้นแผนธุรกิจจึงต้องมีความเป็นไปได้สูงเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ธนาคารว่าจะได้เงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วย

4. ระบบการบริหารจัดการด้านบัญชี

สิ่งที่สำคัญในการพิจารณาของธนาคารก็คือ ระบบบัญชีที่ดีและถูกต้องซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงฐานะกิจการที่แท้จริง รวมทั้งผลประกอบการที่เชื่อถือได้ ซึ่งท่านสามารถนำไปใช้ในการบริหารเงินและวางแผนทางการเงินได้ ซึ่งถ้าธนาคารได้งบการเงินที่เชื่อถือได้ ทางธนาคารก็จะสามารถพิจารณาว่าในการดำเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และมีความเสี่ยงทางการเงิน อย่างไรบ้าง

5. หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือผู้ค้ำประกัน

ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจส่วนใหญ่จะคิดว่า หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็นสิ่งสำคัญที่ธนาคารใช้ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้กู้ แต่จริงๆแล้วหลักประกันเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการพิจารณาเท่านั้น แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ถ้าเป็นลูกค้าเงินกู้ที่ธนาคารยังไม่เคยรู้จักเลย ธนาคารก็จะต้องเรียกหลักประกันให้คุ้มกับเงินที่จะให้กู้

ซึ่งบางบริษัทธนาคารเป็นเจ้าหนี้ที่ลงเงินมากกว่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นเสียอีก ในการอนุมัติสินเชื่อนั้น ธนาคารจำเป็นต้องขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกันที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องหาหลักทรัพย์ที่เหมาะสมกับวงเงินที่จะขอสินเชื่อ หากหลักทรัพย์นั้นยังไม่เพียงพอก็ต้องหามาเพิ่มเติม รวมถึงบุคคลค้ำประกันหรือผู้กู้ร่วมต้องมีความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้ธนาคารดำเนินการอนุมัติผ่านให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น