กองทุน Multi-Manager แห่งแรกของไทย

วันที่ 24 ก.ค. 2561 เวลา 12:04 น.
กองทุน Multi-Manager แห่งแรกของไทย
โดย...วารุณี อินวันนา

กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ของธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กับ บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) มาภายใต้ 4 แนวคิด ในกองทุนเดียวคือ กระจายการลงทุนในตลาดทุนหลายประเทศ (Multi-Allocation) ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Multi-Asset) มีกลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย เช่น หุ้นเติบโต หรือหุ้นคุณค่า (Multi-Strategy) และลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย (Multi-Manager)

ผู้บริหารทั้งสองบริษัท ยืนยันว่า กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน เป็นกองทุนกองแรกในประเทศไทยที่มีลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย (Multi-Manager) ด้วย

กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน มีทั้งหมด 3 กองทุน กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) ความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ลงทุนในตราสารทุน 10-30% และตราสารหนี้ 70-90% กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) ความเสี่ยงปานกลาง และกองทุนเปิดลงทุนในตราสารทุน 45-65% และกองทุนแมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ความเสี่ยงสูง ลงทุนในตราสารทุน 60-80% และตราสารหนี้ 20-40%

กองทุนทั้ง 3 กองนี้ เป็นประเภท Feeder Fund ที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เดือน ก.พ. 2559 บริหารจัดการโดย Franklin Templeton Investments ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในปัจจุบันและมีความสอดคล้องตลาดในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561

สำหรับข้อดีของการกระจายการลงทุนในหลากหลายตลาด หลากหลายสินทรัพย์ และหลากหลายกองทุน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน รักษาผลกำไรให้เติบโตได้ในภาวะตลาดผันผวน 

จุดเด่นที่กองทุนอื่นๆ ในไทยไม่มีคือ การลงทุนใน Multi-Manager สามารถเลือก บลจ.ที่เก่งและเชี่ยวชาญที่สุด ในแต่ละตลาด ในแต่ละสินทรัพย์ ในแต่ละช่วงเวลาที่ต่างกันได้ ซึ่งการที่จะสามารถตั้งกองทุนลงทุนใน Multi-Manager ได้ไม่ง่าย เพราะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันมายาวนาน

ทั้งนี้ นับแต่การจัดตั้งกองทุนมาจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2561 หรือประมาณ 2 ปีครั้ง ทั้ง 3 กองทุนหลัก ที่ทางกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกันจะเข้าไปลงทุน ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยที่ชนะตลาด และชนะกองทุนที่มีนโยบายคล้ายๆ กัน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถค้ำประกันผลตอบแทนในอนาคตได้

บทความแนะนำ