เปิดเทอมใหม่... หัวใจว้าวุ่น วิ่งหาเงิน

วันที่ 16 พ.ค. 2561 เวลา 10:35 น.
เปิดเทอมใหม่... หัวใจว้าวุ่น วิ่งหาเงิน
โดย...ชัตน์วรี

ช่วงเปิดเทอมใหม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะหัวใจจะว้าวุ่น...วิ่งหาเงินจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลาน... 

จากผลสำรวจค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมออกมาคล้ายๆ กันว่ามีแนวโน้มค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นทั้งค่าหนังสือ ค่าเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนต่างๆ  

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เปิดเทอมใหญ่ เดือน พ.ค. 2561 ผู้ปกครองในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าใช้จ่ายสะพัด 2.75 หมื่นล้านบาท ใน 6 รายการ เช่น ค่าบำรุงการศึกษาเพิ่มขึ้น 2.2% หรือ 4,600 ล้านบาท ค่ากิจกรรมพิเศษในโรงเรียน หลักสูตรพิเศษ ค่ากวดวิชา ค่ารถ ชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.9% จากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายสะพัด 2.7 หมื่นล้านบาท เฉลี่ยต่อคนคนละ 17,187 บาท

ธนาคารออมสินได้สำรวจการใช้จ่ายของประชาชนฐานราก (มีรายได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท) พบว่ามีภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษารวมประมาณ 3.97 หมื่นล้านบาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 8,640 บาท

ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระบุว่า มูลค่าการใช้จ่ายของผู้ปกครองอยู่ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงสุดนับตั้งแต่สำรวจ และเพิ่มจากปีก่อน 4.10% ขยายตัวสูงสุดรอบ 5 ปี

แหล่งเงินที่จะมาจ่ายค่าเทอม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย- เงินออม 92% จากญาติ/เพื่อน 60% เล่นแชร์ 58% โรงรับจำนำ 54% บัตรเครดิต 19% บัตรกดเงินสด 7% กู้สถาบันการเงิน 7% และกู้เงินนอกระบบ 4%

ธนาคารออมสิน - รายได้ 57.2% เงินจากคนในครอบครัว 27.5% เงินสวัสดิการจากภาครัฐ 6.6% เงินออม 5.6% และเงินกู้ยืม/จำนำ ซึ่งมีทั้งเงินกู้นอกระบบและในระบบ 3.1%

หอการค้าไทย - จำนำทรัพย์สิน 23% กู้เงินในระบบ 18% การยืมญาติพี่น้อง17.8% เบิกเงินสดจากบัตรเครดิต 14.7% ผ่อนเป็นงวด 9.3% กู้เงินนอกระบบ 8% เงินจากการเสี่ยงโชค 5%

มาดูกันว่า แหล่งเงินที่ “จ่ายค่าเทอม”โดนใจ...

อันดับแรก...ยืมเพื่อน หรือญาติพี่น้อง เป็นวิธีที่ดูเหมือนกับง่ายๆ อาจจะไม่ต้องเสียดอกเบี้ยก็ได้ แต่ต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ที่สำคัญสัญญาต้องเป็นสัญญาว่าจะใช้คืนก็จะต้องใช้ ไม่เช่นนั้นเราอาจจะเสียเพื่อนไป

อันดับสอง...ใช้บริการโรงรับจำนำหรือโรงตึ๊ง วิธีนี้จะต้องมี “สินทรัพย์”เพื่อนำเอาไปเข้า “โรงตึ๊ง” ส่วนใหญ่จะเป็นทองคำ ทองรูปพรรณ ถึงได้ราคาดี โดยทั่วไปโรงรับจำนำคิดอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือนหรือดอกเบี้ย 15% ต่อปี

ในช่วงเปิดเทอมส่วนใหญ่โรงรับจำนำกรุงเทพ จะมีแคมเปญช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองคิดอัตราดอกเบี้ยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครอง ที่สามารถจำนำ เงินต้นสูงสุดรายละไม่เกิน 7 หมื่นบาท ดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน ส่วนประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะจำนำเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท ดอกเบี้ยเพียง0.25% ต่อเดือน วิธีนี้พอจะแก้ขัดไปได้ก่อน มีเงินเมื่อไรค่อยมาไถ่ถอนทรัพย์คืน

อันดับที่สาม...กดเงินสด จากบัตรเครดิตหรือบัตรเงินสด หากขาดเงินจริงๆ หนีไม่พ้นที่จะต้องยอมกดเงินสดออกมาใช้ก่อน ก็จะต้องทำใจนิดหนึ่งดอกเบี้ยสูงมาก 18-28% 

อันดับที่สี่...รูดบัตรเครดิต ปัจจุบันสถาบันศึกษาเอกชนหลายแห่งเริ่มเปิดให้มีการให้ชำระค่าเล่าเรียนด้วยบัตรเครดิตได้และสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน 3-6 เดือน ซึ่งจะทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบ้าง แต่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะสถานศึกษาบางแห่งก็คิดค่าธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิตด้วย

อันดับที่ห้า...กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะให้เงินสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพแก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็น ตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจะไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนจะคิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี วงเงินกู้ยืม 1.4 หมื่น-2 แสนบาท

อีกทางเลือกหนึ่ง แบงก์-นันแบงก์อัดแคมเปญปล่อยกู้ช่วงเปิดเทอม

บัตรกรุงไทย จัดแคมเปญ “เปิดเทอมนี้ผ่อนหนักเป็นเบากับเคทีซี พราว” รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสูงถึง 70% ของยอดดอกเบี้ยที่ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งแต่วันนี้-30 มิ.ย. 2561 แคมเปญ “เพิ่มวงเงินชั่วคราวกรณีฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุจำเป็นต่อการดำรงชีพ” รู้ผลอนุมัติเร็วภายใน 1 วันทำการ ด้วยวงเงินอนุมัติเพิ่มสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และผ่อนชำระสบายๆ ขั้นต่ำเพียง 3% 

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus โดยให้วงเงินหมุนเวียนผ่านบัตรเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปใช้จ่ายค่าเทอมหรือซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นให้แก่ลูกหลาน ซึ่งบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus เป็นทั้งบัตรกดเงินสดและบัตรที่ใช้รูดผ่อนสินค้าและบริการได้ในบัตรเดียว สามารถผ่อนนานกว่าบัตรเครดิตสูงสุดถึง 60 เดือน (ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่ร่วมรายการ) สมัครบัตรช่วงนี้รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้มีรายได้น้อย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรหลานช่วงเปิดเทอม โดยเปิดให้ลงทะเบียนและขอกู้ได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท/ครอบครัว คิดดอกเบี้ย 0.5-0.85% ต่อเดือน ผ่อนชำระได้ยาวถึง 60 งวด จนถึงเดือน ก.พ.2562

ธนาคารออมสินได้เตรียมสินเชื่อให้ประชาชนไปใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมหลายรูปแบบ ทั้งสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้อื่นๆ รวมถึงสินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ พีเพิล คาร์ด เป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายวงเงินสูงสุด 3 หมื่นบาทโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อย่างไรก็ตามถือว่าการลงทุนเพื่อการศึกษาของบุตรหลานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดและเป็นการลงทุนที่มีความสุข