ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2561 มาแล้ว!

  • วันที่ 02 พ.ค. 2561 เวลา 17:25 น.

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 2561 มาแล้ว!

โดย...ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

ในที่สุดค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองก็ประกาศเป็นค่าลดหย่อนตัวล่าสุดตามกฎหมายแล้ว แน่นอนว่าหยุดยาวที่ผ่านมาหลายท่านน่าจะได้ประโยชน์จากค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรองอย่างแน่นอน วันนี้เราจะมาดูกันว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง

ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง หรือที่เรียกว่าเต็มๆ ว่า “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดท่องเที่ยวรอง” ใช้เป็นค่าลดหย่อนสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ซึ่งจะต้องเป็นการท่องเที่ยวในประเทศเฉพาะพื้นที่ 55 จังหวัดที่ประกาศให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวรอง ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 โดยให้ลดหย่อนได้ทั้งค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็กเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์

แม้จะใช้คำว่า “ค่าการเดินทางท่องเที่ยวฯ” แต่สิทธิประโยชน์นี้ไม่ได้รวมถึงค่าเดินทาง เช่น ค่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าเครื่องบิน แต่อย่างใด

เงื่อนไขการรับสิทธิ

คุณเองก็มีสิทธิหักลดหย่อนค่าบริการท่องเที่ยวสูงสุด 1.5 หมื่นบาทได้ ถ้าทำตามเงื่อนไขทั้งหมดต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ 55 จังหวัดตามที่ประกาศ (จังหวัดรอง) และเป็นเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่จดทะเบียนแล้ว หรือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่จดทะเบียนแล้ว หรือโฮมสเตย์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตามที่กรมการท่องเที่ยวกำหนด “โฮมสเตย์” ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสถานที่พักชั่วคราวที่เจ้าของบ้านนําพื้นที่ในบ้านมาดัดแปลงเป็นห้องพักเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะเป็นรายได้เสริม โดยมีจํานวนไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการท่องเที่ยวด้วย

รายชื่อ 55 จังหวัดรองที่ใช้สิทธิได้

l ภาคใต้

1.ชุมพร (มีเที่ยวบิน) 

2.ตรัง (มีเที่ยวบิน) 

3.นครศรีธรรมราช (มีเที่ยวบิน) 

4.นราธิวาส (มีเที่ยวบิน) 

5.ปัตตานี

6.พัทลุง 

7.ยะลา 

8.ระนอง (มีเที่ยวบิน) 

9.สตูล

l ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10.กาฬสินธุ์

11.ชัยภูมิ 

12.นครพนม (มีเที่ยวบิน) 

13.บึงกาฬ

14.บุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน) 

15.มหาสารคาม 

16.มุกดาหาร 

17.ยโสธร 

18.ร้อยเอ็ด (มีเที่ยวบิน) 

19.เลย (มีเที่ยวบิน) 

20.ศรีสะเกษ 

21.สกลนคร (มีเที่ยวบิน) 

22.สุรินทร์

23.หนองคาย 

24.หนองบัวลำภู 

25.อุดรธานี (มีเที่ยวบิน) 

26.อุบลราชธานี (มีเที่ยวบิน) 

27.อำนาจเจริญ

l ภาคเหนือ

28.กำแพงเพชร 

29.เชียงราย (มีเที่ยวบิน)

30.ตาก (มีเที่ยวบิน) 

31.นครสวรรค์ 

32.น่าน (มีเที่ยวบิน) 

33.พะเยา

34.พิจิตร 

35.พิษณุโลก (มีเที่ยวบิน) 

36.เพชรบูรณ์ 

37.แพร่ 

38.แม่ฮ่องสอน (มีเที่ยวบิน) 

39.ลำปาง (มีเที่ยวบิน) 

40.ลำพูน 

41.สุโขทัย (มีเที่ยวบิน) 

42.อุตรดิตถ์ 

43.อุทัยธานี

l ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

44.จันทบุรี 

45.ชัยนาท

46.ตราด (มีเที่ยวบิน) 

47.นครนายก

48.ปราจีนบุรี

49.ราชบุรี

50.ลพบุรี

51.สมุทรสงคราม 

52.สระแก้ว

53.สิงห์บุรี

54.สุพรรณบุรี 

55.อ่างทอง

หลักฐานที่ต้องใช้

ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว หรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน

ข้อควรระวัง

บางคนเข้าใจผิดว่าใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากเว็บไซต์ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ