4 อาชีพที่ปรึกษา เพิ่มทรัพย์เสริมงานหลัก

  • วันที่ 08 ม.ค. 2561 เวลา 11:59 น.

4 อาชีพที่ปรึกษา เพิ่มทรัพย์เสริมงานหลัก

โดย...ลีลี่ โจว

แนวโน้มคนทำงานยุคใหม่นั้น ทำอาชีพเดียวอาจไม่เพียงพอหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง พร้อมๆ ไปกับการเก็บสะสมเงินให้เพียงพอในวัยเกษียณ ยกเว้นว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้นจะได้เงินดีมากๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วอาชีพเหล่านี้ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง

วันนี้เราจึงขอนำเสนอแนวทางการสร้างอาชีพเสริมให้ตัวเองที่สามารถทำคู่ไปกับงานหลักได้ นั่นก็คือการเป็น “ที่ปรึกษา”

เมื่อเราทำงานมาได้นานระดับหนึ่งแล้ว ประสบการณ์จากงานที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง ที่สามารถสร้างอาชีพเสริมให้เราได้ ด้วยการรับเป็น “ที่ปรึกษา” ให้กับคนอื่น หรือระหว่างที่เราทำงานอยู่ หากเราใช้เวลาว่างในการไปฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาต่างๆ เปิดสอน และสอบจนได้ใบอนุญาต เราก็สามารถทำอาชีพเสริมที่ปรึกษาที่ต้องการใบอนุญาตได้เช่นกัน

วันนี้เราจึงมี 4 ตัวอย่างงานที่ปรึกษาที่สามารถทำเสริมได้มานำเสนอ

งานที่ 1 ที่ปรึกษาการศึกษา

หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ เป็นครูสอนพิเศษ

เพียงเราใช้ความสามารถทางการเรียนในอดีตที่เราเคยมีมา เช่น ความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ ภาษา หรือวิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับทักษะในการอธิบายอย่างเข้าใจง่าย เราก็สามารถเป็นครูสอนพิเศษในยามว่างได้แล้ว

ถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะเริ่มรับงานสอนพิเศษ ก็สามารถฝึกปรือความสามารถของตัวเองในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการศึกษาแบบนี้ได้ โดยเริ่มจากการทดลองสอนเด็กใกล้ตัว เพื่อประเมินว่า เราสามารถสอนให้เด็กเข้าใจได้แค่ไหน หรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้างเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพขึ้นก่อนที่จะเริ่มรับงานจริงๆ

งานที่ 2 ที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่จริงแล้วหากเราเป็นคนที่มีความสามารถบริหารจัดการการเงิน การลงทุนได้อย่างดี เราสามารถเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุนให้กับผู้อื่นนอกเหนือเวลาทำงานปกติของเราได้ เพียงแต่เราจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อย ด้วยการไปฝึกอบรมเพิ่มเติมพร้อมกับสอบใบอนุญาตได้ ซึ่งท่านสามารถไปศึกษาเส้นทางสู่วิชาชีพเหล่านี้ได้ที่ www.set.or.th ในหัวข้อมุมผู้ประกอบวิชาชีพ

งานที่ 3 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

หากคุณทำธุรกิจของตัวเองอยู่แล้ว และทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จ หรือคุณเป็นส่วนสำคัญในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนจนองค์กรนั้นประสบความสำเร็จ เชื่อเถอะว่าทักษะเหล่านี้ คุณสามารถแปลงมันไปสู่อาชีพเสริมสร้างเงินได้อีก ด้วยการรับเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้กับผู้อื่นที่กำลังคิดจะสร้างธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม งานเหล่านี้มักจะได้มาจากเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายเพื่อนฝูง ญาติสนิทมิตรสหายที่มีอยู่เดิม ดังนั้นหากคุณมีความประสงค์จะหาอาชีพเสริมทางด้านนี้ ก็คงต้องเปิดตัวเอง พยายามสร้างเครือข่ายของตัวเองให้ได้มากที่สุดด้วย

งานที่ 4 ที่ปรึกษาพัฒนาบุคคล

นี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่คุณจะเป็นที่ปรึกษาให้ผู้อื่นได้ เพียงแต่ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองก่อนบวกกับการฝึกปรือทักษะทางด้านการฝึกอบรมบุคคลอื่น ซึ่งสามารถฝึกฝนได้ด้วยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันการศึกษา สถาบันด้านที่ปรึกษามีเปิดสอน

ยังมีงานเสริมอีกมากมายหลายอย่างที่สามารถทำควบคู่ไปกับงานหลักได้เพื่อเพิ่มรายได้ให้ตัวเองซึ่งหากในวันนี้คุณยังค้นหาตัวเองไม่เจอว่าจะทำงานเสริมอะไรดี ลองมองสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ สิ่งที่ตัวเองชอบทำ และสิ่งที่ตัวเองถนัด แล้วลองตั้งสติคิดให้ดีๆว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเราได้หรือไม่อย่างไร

เมื่อคิดแล้ว ต่อไปก็คือขั้นตอนสำคัญ คือ “ลงมือทำ” เพราะอาชีพเสริม รายได้เพิ่มจะเกิดไม่ได้เลย ถ้าเราไม่เริ่มต้นขั้นตอนนี้

สู้เขา! มนุษย์งานทั้งหลาย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ