10 ข้อต้องรู้จากตัวแทนประกันชีวิต สู่ที่ปรึกษาการเงิน

  • วันที่ 08 ต.ค. 2560 เวลา 19:37 น.

10 ข้อต้องรู้จากตัวแทนประกันชีวิต สู่ที่ปรึกษาการเงิน

โดย...มงคล ลุสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล stock2morrow

ทักษะสำคัญของคนที่จะประสบความสำเร็จยุคนี้ต้องมีคือ ทักษะในการมองเห็นอนาคต สำเร็จในยุคนี้จึงต้องมองเห็นและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเข้ามา

ธุรกิจประกันชีวิตก็เช่นเดียวกันที่เปลี่ยนแปลง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกตัวแทนประกันชีวิต ได้พัฒนาต่อยอดตัวเองสู่การเป็นที่ปรึกษาการเงินเพื่อให้การดูแลลูกค้ากว้างขึ้น แล้วตัวแทนประกันชีวิตจะก้าวสู่ที่ปรึกษาการเงินต้องรู้อะไร เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น

วันนี้ผมมีบทสรุปมาฝากครับ

1.อย่าละเลยที่จะเรียนรู้ทักษะมนุษย์จากตัวแทนประกันชีวิต

ที่ปรึกษาการเงินที่สำเร็จทั่วโลกล้วนแล้วแต่มาจากตัวแทนประกันชีวิต ที่ประสบความสำเร็จ เพราะได้เรียนรู้ทักษะมนุษย์ การสร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร ความเข้าอกเข้าใจ ศิลปะในการเปิดใจผู้คน การบริการที่ประทับใจ

2.เปลี่ยนจุดจดจ่อจากยอดขายไปสู่เป้าหมายของลูกค้า

ความสำเร็จของนักขายวัดที่ยอดขาย แต่ความสำเร็จของที่ปรึกษาการเงินคือ การช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงิน เพราะถ้าคุณสนใจเป้าหมายหรือความต้องการของลูกค้าแล้วยอดขายจะตามมาเองแน่นอน

3.ประกันยังคงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุด

การวางแผนการเงินโดยที่ละเลยการปกป้องความเสี่ยง หรืออุดรอยรั่วทางการเงินถือว่าเป็นแผนการเงินที่โง่เขลาที่สุด ที่ปรึกษาการเงินต้องเรียนรู้ที่จะสามารถเลือกใช้การประกันให้เหมาะสมกับความจำเป็นของลูกค้า จึงต้องเข้าใจรายละเอียดของแต่ละแบบประกันและมีความสามารถค้นหาความต้องการของลูกค้าได้จริง

4.รู้จักเครื่องมือการเงินต่างๆ และความสอดคล้องกับเป้าหมายการเงิน

คนที่เรียกตัวเองว่าเป็น “ที่ปรึกษาการเงิน” ที่สำคัญต้องรู้ด้วยว่าเครื่องมือการเงินแต่ละอย่างมีวัตถุประสงค์ หรือใช้สำหรับเป้าหมายการเงินอะไร เพราะในโลกนี้ไม่มีเครื่องมือการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อเป้าหมายการเงินได้ทุกอย่าง

5.เน้นที่กระบวนการไม่ใช่เน้นที่ตัวสินค้า

ที่ปรึกษาการเงินมีหน้าที่ในการค้นหาเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า วางแผนในการโอนย้ายความเสี่ยง การออม และการลงทุน ที่จะทำให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการเงินต่างๆ ที่เขาต้องการ และทำหน้าที่คัดสรรคัดเลือกเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมกับเป้าหมาย หรือความต้องการนั้นๆ ไม่ใช่เอาแต่เน้นนำเสนอสินค้าทางการเงินที่ตัวเองขาย

6.เข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามเวลา

เงินเท่าเดิมแต่อยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันย่อมมีมูลค่าที่ต่างกัน ถึงแม้ทุกวันนี้จะมีโปรแกรมหรือเครื่องมือที่สามารถกรอกและทราบตัวเลขทันทีแต่ที่ปรึกษาการเงินก็ควรเข้าใจที่มาที่ไปและสามารถหาคำตอบได้

7.เรียนรู้เรื่องการลงทุนเพื่อช่วยให้เงินเติบโต

ปรึกษาการเงินจำเป็นต้องมีความรู้และมีความเข้าใจเรื่องลงทุนอย่างถูกต้อง ต้องเข้าใจเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง สามารถเลือกใช้วิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและลูกค้าแต่ละคน

8.ศึกษาความรู้เรื่องกฎหมายและภาษี

การมีความรู้กฎหมายและภาษีจะช่วยลูกค้าได้อย่างมากในการวางแผนการเงิน

9.อัพเดทข้อมูลข่าวสารทางการเงินตลอดเวลา

ที่ปรึกษาการเงินต้องแบ่งเวลาในการติดตามข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่าข่าวสารการเงิน การลงทุน ข่าวสารด้านกฎหมาย หรือภาษีที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูกค้า

10.พัฒนาบุคลิกภาพและก้าวให้ทันเทคโนโลยี

ต้องมีความทันสมัยและมีความน่าเชื่อถืออยู่เสมอ และรู้เทคโนโลยี ที่จะช่วยทำงานให้ง่ายขึ้นมีมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ