Robo Advisor ตัวช่วยวางแผนทางการเงิน

วันที่ 02 เม.ย. 2560 เวลา 20:43 น.
Robo Advisor  ตัวช่วยวางแผนทางการเงิน
โดย...ผศ.ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เจ้าของหนังสือ “เทรดหุ้นยุคใหม่ให้โรบอททำเงินแทน”

Robo Advisor หรือโรบอทนักวางแผนทางการเงิน อาจจะเป็นชื่อที่ยังไม่คุ้นเคยนักในบ้านเรา แต่ในต่างประเทศ ความนิยมใช้งานโรบอทในการวางแผนจัดการการเงินและการลงทุนให้เรามีมากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ ผมจะพามาทำความรู้จักกับ Robo Advisor ว่าแท้จริงแล้วคืออะไร แล้วจะเป็นตัวช่วยทางการเงินให้เราได้อย่างไร

ในมุมมองของคนคนหนึ่ง เมื่อเริ่มทำงาน มีรายได้ มีเงินเก็บ ก็อยากให้เงินก้อนนั้นมีการเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆ สู่ความมั่งคั่งและมั่นคงทางการเงิน เพื่อว่าในวันหนึ่งที่เราจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ป่วย ว่างงาน ซื้อบ้านใหม่ หรือเมื่อยามเกษียณ จะได้มีพร้อมใช้ไม่ขัดสน

คำถาม คือ เราควรมีการวางแผนและจัดการเงินอย่างไร? ในภาพรวม เราพอจะแบ่งเงินออกได้เป็น 3 ส่วนครับ คือ ในส่วนแรกเป็นกระแสเงินสด อาจจะอยู่ในรูปแบบของเงินฝากออมทรัพย์หรือฝากประจำระยะสั้น ที่มีสภาพคล่อง ให้สามารถนำออกมาใช้จ่ายได้เมื่อจำเป็น แน่นอนว่า เราคงไม่คาดหวังอัตราผลตอบแทนที่สูงจากเงินก้อนนี้ วัตถุประสงค์มีไว้เพื่อ หยิบมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว

ในส่วนที่สอง คือ เงินที่ใช้ปกป้องความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงชีวิตของเรา เงิน “ประกัน” ต่างๆ เหล่านี้ หลายคนมองว่าไม่สำคัญ เป็นการเสียเปล่าในแต่ละปี ไม่เห็นจะได้ใช้งานเลย แต่ในวันหนึ่งที่คุณเกิดป่วย เกิดอุบัติเหตุ คุณจะเห็นถึงประโยชน์ของเงินส่วนนี้ขึ้นมาทันที ลองคิดเล่นๆ  นะครับทำงานมาแทบแย่กว่าจะได้เงินแสน ป่วยครั้งเดียวเงินที่เก็บมาหายหมดเลย

เงินในส่วนที่สาม คือ พระเอกของเรา เป็นเงินสำหรับใช้ในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวให้เรา เราจะนำไปใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่จะช่วยก่อให้เกิดการเติบโตของเงินในอัตราที่สูงที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้น อสังหาริมทรัพย์ ทอง สตาร์ทอัพ หรืออื่นๆ

เกริ่นมาตั้งนานแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ Robo Advisor? ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับ จากเงินก้อนใหญ่ทั้งหมดที่เรามี จะแบ่งให้น้ำหนักการลงทุนในแต่ละส่วนมากน้อยเพียงใด? และนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ตัวไหน ประเภทไหน ของกลุ่มนั้นๆ? การให้น้ำหนักและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนเป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้ 

Robo Advisor เป็นชื่อเท่ๆ เก๋ๆ ตั้งขึ้นจากการรวมกันของ 2 คำ คือ Robot + (Financial) Advisor กล่าวคือ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา สำหรับเป็นตัวช่วยวางแผนทางการเงิน โดยอาศัยการดึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ประเภทต่างๆ มาทำการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้ผลจากการลงทุนเป็นไปตามที่เราคาดหวังไว้มากที่สุด

อาจจะมีคำถามตามมาว่า ทำไมต้องโรบอท? ใช้คนไม่ได้เหรอ? ประสิทธิภาพมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร? อย่างที่เราทราบกันดีครับ ในยุคของ Big Data ที่เรามีข้อมูลจำนวนมหาศาล พร้อมให้เข้าไปขุด (Mining) และค้นหาสิ่งที่ต้องการออกมา ลำพังคนคนเดียวคงไม่สามารถศึกษาสินทรัพย์ทุกๆ ตัวในตลาดอย่างละเอียดได้หมด ต้องอาศัยกำลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ จึงเป็นเหตุผลว่า Robo Advisor จะเป็นตัวช่วยเข้ามาตอบโจทย์การวางแผนการเงินการลงทุนของเราในอนาคต

ในวันที่ทุกคนพูดถึงไทยแลนด์ 4.0 ระบบอัตโนมัติต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นเรื่อยๆ เราเองก็คงต้องปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุด...โชคดีในการลงทุนครับ