โครงสร้างภาษีปี 2560 มีอะไรใหม่บ้าง?

วันที่ 21 ก.พ. 2560 เวลา 13:33 น.
โครงสร้างภาษีปี 2560 มีอะไรใหม่บ้าง?
โดย...ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ #อาจารย์มิกเป็นคนซีเรียส

ในที่สุดประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 อย่างเป็นทางการเสียที หลังจากใช้โครงสร้างภาษีเดิมมาตั้งแต่ปีภาษี 2535 หรือกว่า 25 ปีที่แล้ว จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้

เพื่อให้ผู้เสียภาษีอย่างเราสามารถเตรียมตัวรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปีภาษี 2560 นี้ ผมจึงขออนุญาตสรุปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็น 2 ด้าน ดังนี้

ด้านลดภาระภาษี

1.เพิ่มค่าลดหย่อนส่วนตัวเป็น 6 หมื่นบาท

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนส่วนตัวเพิ่มขึ้นจาก 3 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท

2.เพิ่มค่าลดหย่อนคู่สมรสเป็น 6 หมื่นบาท

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนคู่สมรสเพิ่มขึ้นจาก 3 หมื่นบาท เป็น 6 หมื่นบาท แต่ยังคงให้ลดหย่อนคู่สมรสได้เพียงคนเดียวเหมือนเดิม

3.เพิ่มค่าลดหย่อนบุตรเป็น 3 หมื่นบาท

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิค่าลดหย่อนบุตรเพิ่มขึ้นจาก 1.5 หมื่นบาท เป็น 3 หมื่นบาท แถมรอบนี้ยังสามารถลดหย่อนบุตรได้มากกว่า 3 คน อีกด้วย

แต่ถ้าเป็นการลดหย่อนบุตรที่เป็นบุตรบุญธรรมด้วยจะใช้สิทธิลดหย่อนรวมได้ไม่เกิน 3 คน

4.เพิ่มสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน/ค่าจ้างทั่วไปเป็น 1 แสนบาท

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) และค่าจ้างทั่วไป (เงินได้ประเภทที่ 2) เพิ่มขึ้นจาก 40% แต่ไม่เกิน 6 หมื่นบาท เป็น 50% แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท

5.เปลี่ยนเกณฑ์เงินได้ที่ต้องยื่นภาษีให้สูงขึ้น

เกณฑ์เงินได้ที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีสูงขึ้น จากต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปีเกิน 3 หมื่นบาท (เฉลี่ยเดือนละ 2,500 บาท) เป็นต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปีเกิน 6 หมื่นบาท (เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท)

แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีเงินได้จากเงินเดือน (เงินได้ประเภทที่ 1) เพียงทางเดียว เกณฑ์เงินได้ที่ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีสูงขึ้นจากต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปีเกิน 5 หมื่นบาท (เฉลี่ยเดือนละ 4,166.67 บาท) เป็นต้องมีเงินได้ตลอดทั้งปีเกิน 1.2 แสนบาท (เฉลี่ยเดือนละ 1 หมื่นบาท)

6.ปรับเกณฑ์เงินได้สุทธิสำหรับอัตราภาษีขั้นบันไดสุดท้าย

ผู้เสียภาษีที่มีอัตราภาษีสูงถึงขนาดต้องเสียภาษีในอัตรา 35% จากเดิมจะใช้กับเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน  4 ล้านบาท เป็นเงินได้สุทธิส่วนที่เกิน 5 ล้านบาท

ด้านเพิ่มภาระภาษี

1.ลดสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับค่ารับเหมาเหลือ 60%

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับการรับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ (เงินได้ประเภทที่ 7) ลดลงจาก 70% เหลือเป็น 60%

2.ลดสิทธิหักค่าใช้จ่ายสำหรับเงินได้อื่นๆ สูงสุดเหลือ 60%

ผู้เสียภาษีจะได้รับสิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาสำหรับเงินได้อื่นๆ (เงินได้ประเภทที่ 8) ที่สามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ลดลงทุกรายการจากสูงสุด 85% เหลือเป็น 60%

สรุป

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีปี 2560 ครั้งนี้ ในภาพรวมช่วยให้ผู้มีรายได้จากงานประจำประหยัดภาษีเพิ่มขึ้นทันที ทั้งการได้สิทธิค่าลดหย่อนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น กล่าวคือ คนที่มีเงินเดือนเฉลี่ยไม่เกิน 2.6 หมื่นบาท ก็ไม่น่าจะมีหน้าที่ต้องเสียภาษี รวมถึงคนที่มีเงินเดือนเฉลี่ยไม่เกิน 1 หมื่นบาท ก็จะไม่มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเลย

แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสวนทางกับเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทำกิจการรับเหมาหรือทำกิจการค้าขาย เพราะจะมีภาระภาษีเพิ่มขึ้นทันที เนื่องจากเสียสิทธิค่าใช้จ่ายแบบเหมาไปพอสมควร ทั้งนี้คาดว่านโยบายภาษีลักษณะนี้เป็นการผลักดันให้เจ้าของธุรกิจเลือกทำกิจการในรูปแบบบริษัทมากขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ดี iTAX จะพร้อมให้บริการคำนวณภาษีตามโครงสร้างใหม่หลังสิ้นสุดช่วงการยื่นภาษีประจำปีภาษี 2559 อย่างแน่นอน อดใจรอสักนิดนะครับ

#อาจารย์มิกเป็นคนซีเรียส

บทความแนะนำ