ลงทุนอะไรดี ให้เป็นเศรษฐีในอนาคต

วันที่ 06 ต.ค. 2559 เวลา 11:58 น.
ลงทุนอะไรดี ให้เป็นเศรษฐีในอนาคต
โดย...กันย์

เงินทองเป็นของหายาก ข้าวของก็แพง เงินเฟ้อก็หนัก ค่าเงินจึงลดลงทุกวัน แบบนี้ถ้ามีเงินติดตัวสัก 5 หมื่นบาท จะลงทุนอะไรดี มาอ่านบทความนี้ดูก่อน เพราะใครๆ ก็อยากมีชีวิตที่ดี มีเงินทองใช้คล่องไม่ขาดมือ และอยากประสบความสำเร็จในชีวิตภายในเวลาอันรวดเร็ว ไม่มีใครอยากลงทุนไปแล้วขาดทุน แต่แน่นอนว่าในทุกๆ การลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ เราจะไปเริ่มจากวิธีการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยไปหาความเสี่ยงมาก เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจ

1ลงทุนในสลากออมสิน

สลากออมสินเป็นรูปแบบหนึ่งของการออมเงิน เน้นฝากระยะยาวเป็นเงินเย็น มีสิทธิลุ้นรางวัลในทุกๆ เดือนคล้ายกับการออกรางวัลลอตเตอรี่ นอกจากนี้ผู้ฝากยังจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารออมสินเป็นผู้กำหนด และเมื่อครบกำหนดก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย สลากออมสิน อายุ 3 ปี ราคาหน่วยละ 50 บาท

2ลงทุนในสลากออมทรัพย์ ทวีสิน ธ.ก.ส.

คล้ายกับสลากออมสินมีอายุการรับฝาก 3 ปี ราคาหน่วยละ 500 บาท กำหนดออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน โดยเมื่อฝากครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยหน่วยละ 14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 ต่อปี แต่จะไม่จ่ายดอกเบี้ยในกรณีที่ผู้ฝากถอนเงินคืนก่อนครบกำหนด

3ลงทุนในตราสารหนี้

เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่มากนัก จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ ตัวอย่างตราสารหนี้ที่หลายคนรู้จัก เช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน มีทั้งที่ออกโดยรัฐบาลและตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน หรือหุ้นกู้ เป็นตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี ที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการการลงทุนในหุ้นกู้นั้น นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับความมั่นคงและฐานะทางการเงินของบริษัทผู้ออก ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นกู้จะมีความเสี่ยงสูงเสมอไป 

4ลงทุนในกองทุนรวม

โครงการลงทุนที่ระดมเงินทุนจากนักลงทุนหลายๆ คนมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ แล้วนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล จากนั้นก็จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายแก่นักลงทุน นักลงทุนแต่ละรายจะได้รับหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันฐานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เป็นผู้จัดตั้งและทำหน้าที่บริหารกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุนไว้ตั้งแต่แรกในกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมมีหลายประเภท กองทุนรวม เป็นการลงทุนที่เข้าถึงได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่อยากลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่มีเวลาติดตามข่าวสารสถานการณ์ความเป็นไปของเศรษฐกิจ หรือว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหุ้นและตราสารหนี้ กลัวเล่นหุ้นแล้วจะขาดทุน ไม่มีประสบการณ์ลงทุน ไม่มั่นใจจะลงทุนด้วยตนเอง มีเงินไม่มาก แต่อยากลงทุน การซื้อกองทุนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ           

5ลงทุนในหุ้น

หุ้นเป็นหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งที่เมื่อเราลงทุนในหุ้นของบริษัทใด มีทั้งโอกาสได้รับกำไรหากกิจการของบริษัทดำเนินไปได้ดี และก็มีโอกาสขาดทุนได้เช่นกันหากการดำเนินกิจการมีปัญหา ถึงแม้ว่าการลงทุนในหุ้น จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ แต่การลงทุนในหุ้นก็เป็นทางเลือกที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง โดยผลตอบแทนเฉลี่ย 1 ปี อยู่ที่ 12% แต่ก็มีโอกาสที่จะติดลบได้มากกว่า 12% เช่นกัน หากใครอยากลงทุนในหุ้นก็จะต้องหมั่นติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับหุ้น สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและวิธีการรับมือกับความเสี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ โดยหลักการแล้วนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตราบใดที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น แต่การลงทุนในหุ้นควรเป็นเงินเย็นจะดีกว่า ไม่ควรกู้เงินมาลงทุนในหุ้น

6ลงทุนในธุรกิจออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์ประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนสมัยนี้เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งจำนวนของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตก็สูงกว่าเมื่อ 10-20 ปีก่อนมาก มาเป็นการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ผ่านโลกออนไลน์กันมากขึ้น การลงทุนทำธุรกิจออนไลน์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะใช้ต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจไม่สูงนัก ผู้ที่สนใจจะลงทุนในธุรกิจประเภทนี้มีข้อได้เปรียบก็คือไม่ต้องมีหน้าร้าน ไม่ต้องไปจ้างพรีเซนเตอร์ ไม่ต้องไปจ้างเอเยนซีโฆษณา ทั้งหมดที่กล่าวมาเราสามารถทำเองได้เลยเพียงแค่มีสินค้า มีกลยุทธ์การตลาดที่ดี