กองทุนรถไฟฟ้าBTSควักเงินจ่ายคืนผู้ถือหน่วยลงทุน

BTSGIF เตรียมนำกระแสเงินสดจากจ่ายคืนเงินทุนผู้ถือหน่วย 0.130 บาทต่อหน่วย วันที่ 29 มิ.ย. นี้

วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 10:06 น. | กองทุนรวม
บลจ.กสิกรไทย ออกเทอมฟันด์ขายรายใหญ่ ชูผลตอบแทน 1.30% ต่อปี

บลจ.กสิกรไทย เสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ ชูผลตอบแทน 1.30% ต่อปี เสนอขายครั้งแรก (IPO) 2 - 8 มิ.ย.นี้

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เปิดขาย SSF และ SSFX วันที่ 1-10 มิ.ย. 63

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เปิดขาย SSF และ SSFX สนับสนุนการออมระยะยาว พร้อมได้สิทธิลดหย่อนภาษี

วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 10:49 น. | กองทุนรวม
บลจ. ภัทร เปิดขายทีเดียว8กองทุนหักลดหย่อนภาษี

บลจ. ภัทร เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพิ่มเติมอีก 8 กองทุน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย

วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 07:59 น. | กองทุนรวม
กองทุนบัวหลวงเสนอขายกองทุนSSF

กองทุนบัวหลวง เสนอขายครั้งแรก ‘กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม’ หรือ BM70SSF ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย. 63

วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 12:27 น. | กองทุนรวม