4เดือนประกันภัยโต13.53%

วันที่ 19 มิ.ย. 2554 เวลา 15:46 น.
คปภ.เผย 4 เดือนแรกเบี้ยประกันภัยทั้งระบบ 1.45 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.53%

นางจันทรา  บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เปิดเผยว่า 4 เดือนแรกของปี 2554  ธุรกิจประกันภัยขยายตัว  13.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 1.45 แสนล้านบาท โดยแบ่งธุรกิจประกันชีวิต  9.95 หมื่นล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน  12.34% ทั้งนี้ เป็นการขยายตัวของการประกันชีวิตประเภทสามัญสูงสุดถึง 14.37% รองลงมาได้แก่ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 9.04% 

สำหรับ ธุรกิจประกันวินาศภัย มีเบี้ยรับรวม 4.61  หมื่นล้านบาท ขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.18% ทั้งนี้ เป็นการขยายตัวของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดสูงสุดถึง  20.53% รองลงมาได้แก่ การประกันภัยรถ  15.91%