คปภ.เผยเดือนเม.ย. ธุรกิจประกันภัยโต 13.58%

วันที่ 17 มิ.ย. 2554 เวลา 17:40 น.
คปภ. เผยตัวเลขเดือนเม.ย. ธุรกิจประกันภัยทั้งระบบขยายตัว  13.58%

นางจันทรา  บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าธุรกิจประกันภัยไทยในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ขยายตัวที่ 13.58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น  3.39 หมื่นล้านบาท  แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิต   2.30 หมื่นล้านบาท  ขยายตัว 11.99%  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัย  1.09 หมื่นล้านบาท  ขยายตัว  17.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน