แห่สอบตัวแทนประกันชีวิตพ.ค.เพิ่มขึ้น 25.07%

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 เวลา 13:31 น.
สมาคมประกันชีวิตไทย เผยพ.ค.มีผู้สมัครสอบรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ 1.11 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 25.07%

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า  การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย สำหรับ เดือน พ.ค. ของปี 2554     มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1.11 หมื่นคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเดียวกัน ซึ่งมีผู้สมัครสอบ 8,880 คน จำนวน 2,226 คน หรือ  25.07% ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบ 7,819 คน และสอบผ่าน 4,935 คน หรือ 63.11% ของผู้เข้าสอบ โดยแยกเป็นการสมัครสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 6,030 คน     เข้าสอบ 4,716 คน สอบผ่าน 3,118 คน หรือ  66.11% ของผู้เข้าสอบ และสมัครสอบด้วยระบบกระดาษ 5,076 คน เข้าสอบ 3,103 คน สอบผ่าน 1,817 คน หรือ  58.55% ของผู้เข้าสอบ

สำหรับ สาเหตุที่อัตราการสมัครสอบในเดือนพ.ค.เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงผิดปกติ นอกจากเป็นเพราะบริษัทต่างๆ หันมาให้ความสนใจสร้างตัวแทนประกันชีวิตเพิ่มขึ้นแล้ว เป็นเพราะในปีที่ผ่านมาระหว่างเดือนเม.ย.-พ.ค. 2553 เกิดปัญหาหนักทางการเมืองซึ่งทำให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ต้องปิดทำการ โดยเฉพาะสมาคมประกันชีวิตไทยปิด  ทำการงดการสอบตัวแทนประกันชีวิต ประมาณ 10 วัน