"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นศาลล้มลายขอฟื้นฟูกิจการ

วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 11:13 น.
"สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นศาลล้มลายขอฟื้นฟูกิจการ
วงการประกันวุ่นอีก "สินมั่นคงประกันภัย" ยื่นศาลล้มลายขอฟื้นฟูกิจการจากพิษโควิด

วันที่ 18 พ.ค. 2565 บริษัทสินมั่นคงประกันภัย (จำกัด) มหาชน ได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทสินมั่นคงประกันภัย ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เนื่องจากมีปัญหาฐานะการเงิน จากผลกระทบการจ่ายเคลมประกันโควิดในช่วงที่ผ่านมา

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ผู้ทำประกันโควิดกับ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำนวนมากยังไม่ได้รับเงินประกัน และได้ไปยื่นเรื่องขอเงินที่สำนักงานและสาขาของ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำนวนมาก