ประกันชีวิตยันเคลมประกันไม่สะดุดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 07:48 น.
ประกันชีวิตยันเคลมประกันไม่สะดุดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
สมาคมประกันชีวิตไทยยืนยันธุรกิจประกันชีวิตพร้อมให้บริการต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินและโควิด-19

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นั้น สมาคมประกันชีวิตไทยขอยืนยันว่าบริษัทประกันชีวิตได้มีการเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้บริการต่าง ๆ เช่น การเรียกร้องสินไหมทดแทน การเรียกร้องเคลมค่ารักษาพยาบาล การชำระเบี้ยประกันภัย และบริการอื่น ๆ ที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยให้ได้รับความสะดวกมากที่สุดภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

ซึ่งการใช้บริการขั้นต้นสามารถดำเนินการผ่านช่องทางในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในส่วนของบริษัท สาขา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แชตบอท เฟสบุ๊ค ไลน์ออฟฟิศเชียล รวมถึงแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจประกันชีวิตมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนสำหรับผู้มีประกันชีวิตและประกันสุขภาพอยู่แล้ว ขอให้มั่นใจได้ว่าจะยังคงได้รับความคุ้มครองทุกกรณี ตามจำนวนผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ซึ่งรวมถึงไวรัสโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับประโยชน์จากการทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และให้ได้ประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ขอให้ผู้เอาประกันภัยทุกท่านตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ของท่านให้ยังมีผลบังคับใช้อยู่เสมอ และระมัดระวังคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ โดยเฉพาะจากช่องทางโซเชียลมีเดีย และระมัดระวังในการส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก และสร้างความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้ การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การชำระเบี้ยประกันภัยควรได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ควรดำเนินการเองโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โมบายแบงก์กิ้ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ได้จากบริษัทที่ท่านได้ทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือที่สมาคมประกันชีวิตไทย โทร.0 2679 8080 e-mail : tlaa@tlaa.orgFacebook : สมาคมประกันชีวิตไทย