คปภ. จัดเต็มมอบของขวัญปีใหม่พิเศษ3ชิ้นใหญ่

วันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 07:37 น.
คปภ. จัดเต็มมอบของขวัญปีใหม่พิเศษ3ชิ้นใหญ่
คปภ. ให้คนไทยอุ่นใจด้วย “ประกันภัย 7 บาทพลัส” เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมเป็น 1 ล้านบาท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ของทุกๆปี มีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา ท่องเที่ยว รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองรื่นเริงต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้รถใช้ถนนเพื่อการสัญจร จึงอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุที่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งท้ายปี 2562 ต้อนรับปี 2563 อย่างมีความสุขและอบอุ่นใจ โดยเฉพาะช่วงเข้มข้น 7 วันอันตราย ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 สำนักงาน คปภ. มีความห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการประกันภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเป็นระบบและครบวงจร สำนักงาน คปภ. ได้เปิดศูนย์บริการสายด่วน คปภ. 1186 อย่างครบวงจร เพื่อให้บริการ Hotline 24 ชั่วโมง ตลอด 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมประกันภัยและพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าอุปโภค บริโภค บริการ และกิจการโทรคมนาคมกว่า 20 บริษัท ร่วมกันส่งมอบความสุขและสร้างความอบอุ่นใจในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ด้วยการมอบของขวัญพิเศษ 3 ชิ้น ใหญ่ และถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลฟ์ ส่งท้ายปี 2562

ชิ้นแรกเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีราคาถูกที่สุดในโลก แต่ให้ความคุ้มครองแบบคุณภาพคับแก้ว คือ กรมธรรม์ประกันภัยอุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม ไมโครอินชัวรันส์) หรือ กรมธรรม์ประกันภัย 7 บาทพลัส โดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงแค่ 7 บาท จะได้รับความคุ้มครอง 4 กรณี คือ

กรณีแรก การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุไม่รวมการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท

กรณีที่สอง การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สูญเสียสายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุ ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

กรณีที่สาม ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จะได้รับความคุ้มครอง 5,000 บาท

กรณีที่ 4 ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน กรณีได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ วันละ 150 บาท (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน)

ทั้งนี้ เนื่องจากประกันภัย 7 บาทพลัส เป็นกรมธรรม์แบบกลุ่ม จึงกำหนดเงื่อนไขผู้ที่สามารถซื้อได้ คือ ผู้ประกอบการซื้อเพื่อมอบความคุ้มครองแก่พนักงาน ลูกจ้าง ลูกค้า หรือถ้าเป็นบุคคลทั่วไปสามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม ก็สามารถซื้อได้เช่นกัน สำหรับบุคคลทั่วไปรายเดียวสามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน และ Shopee ออนไลน์ โดยเริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ สำหรับระยะเวลาการคุ้มครองจำนวน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย

ชิ้นที่สองเป็นการปรับปรุงและเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยมีประเด็นสำคัญ 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจทั้งระบบ รวมถึงคู่มือตีความกรมธรรม์ ให้มีความทันสมัยและลดข้อขัดแย้ง ซึ่งจะมีผลบังคับ 1 มกราคม 2563 ประเด็นที่สองคือการเพิ่มความคุ้มครอง โดยเฉพาะกรณีเสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสองประเภทเดิมไม่ต่ำกว่า 6 แสนบาท เป็นรวมไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท กล่าวคือ การประกันภัยภาคบังคับกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ จากเดิม 3 แสน เพิ่มเป็น 5 แสนบาท สูญเสียอวัยวะจากเดิม 2 – 3 แสนบาท เป็น 2 – 5 แสนบาท และกรณีที่ต้องใช้กระโหลกศรีษะเทียมให้ถือว่าเป็นการสูญเสียอวัยวะอื่นใดให้ได้รับความคุ้มครองเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 35,000 บาท และมีความคุ้มครองสูงสุดที่ 250,000 บาท ส่วนการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจค่าสินไหมทดแทนขั้นต่ำเป็นจากเดิม3 แสน เพิ่มเป็น 5 แสนบาท โดยถ้ามีจำนวนเอาประกันภัยระหว่าง 5แสน – 2 ล้านบาท หากบุคคลภายนอกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร กรมธรรม์กำหนดให้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย สำหรับในส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท กำหนดให้พิจารณาจ่ายตามฐานานุรูป ซึ่งจะมีผลบังคับวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยจะมีการลงนามในคำสั่งนายทะเบียนก่อนสิ้นปี 2562 นี้

และชิ้นที่สามเป็นประกาศแบบมาตรฐานประกันสุขภาพใหม่ ที่ช่วยเพิ่มความคุ้มครองและกำกับเบี้ยประกันภัยให้ถูกลงและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น