เอไอเอ แจกประกันฟรี150,000 กรมธรรม์

วันที่ 16 ธ.ค. 2562 เวลา 18:42 น.
เอไอเอ แจกประกันฟรี150,000 กรมธรรม์
เอไอเอ ประเทศไทย ส่งความอุ่นใจช่วงเทศกาลปีใหม่มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์

เอไอเอ ประเทศไทย ใตอบรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักประกันความคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงขึ้นปีใหม่ ผ่านโครงการส่งเสริมการประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ในชื่อว่า “อุ่นใจปีใหม่พลัส”

ทั้งนี้ เอไอเอ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยมีความคุ้มครองที่เพียงพอและครอบคลุม โดยเฉพาะความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางได้อย่างอุ่นใจ สอดคล้องตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives - เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ดังนั้น เอไอเอ ประเทศไทย ขอมอบกรมธรรม์อุบัติเหตุฟรี จำนวน 150,000 กรมธรรม์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อกรมธรรม์ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยให้การคุ้มครองทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง อายุความคุ้มครองนานถึง 30 วัน โดยเริ่มคุ้มครองนับตั้งแต่วันถัดไปของวันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องถือสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 20-70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัยเท่านั้น