"พรูเด็นเชียล"จับมือ"ธนชาต"ขายประกันอาชีพประจำ-อิสระ

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 น.
"พรูเด็นเชียล"จับมือ"ธนชาต"ขายประกันอาชีพประจำ-อิสระ
พรูเด็นเชียล และธนาคารธนชาต ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน” แบบประกันชีวิตเบี้ยฯ เบาๆ คุ้มครอง โดนใจลูกค้าทุกกลุ่ม

นายอามัน คาพัว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานบริหารลูกค้าและการตลาด พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า ที่พรูเด็นเชียลพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตใหม่ ภายใต้ชื่อ “ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน” เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มครองและสุขภาพของลูกค้าธนาคารธนชาต โดยแบบประกันนี้ ไม่เพียงให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 15 ปี แต่ยังมาพร้อมกับความคุ้มครองค่าชดเชยรายวัน กรณีต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้รับเงินคืน เมื่อถือกรมธรรม์จนครบอายุสัญญา

นางธีรนุช ขุมทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Wealth Product Development ธนาคารธนชาต กล่าวว่า แผนประกันชีวิต “ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน” จะดูแลในเรื่องของการชดเชยรายวันกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล โดยลูกค้าที่เป็นกลุ่มพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล จะมีทางเลือกในการรักษาที่ดีขึ้นจากค่าชดเชยรายวันฯ ส่วนลูกค้ากลุ่มอาชีพอิสระ ส่วนใหญ่ไม่อยากนอนโรงพยาบาล เพราะจะทำให้เสียรายได้ แผนประกันชีวิตนี้จะช่วยชดเชยรายได้ที่จะขาดหายไป ทำให้ลูกค้าคลายความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและหันมาใส่ใจสุขภาพได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ “ธนชาต คุ้มจ่าย ได้คืน” จ่ายเบี้ยฯ เบาๆ เริ่มต้นเพียงวันละ 14 บาท ที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต พร้อมค่าชดเชยรายวันกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล และยังมีเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา นอกจากนี้ เบี้ยฯ ส่วนหนึ่งยังนำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ด้วย (ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร) จึงครอบคลุม คุ้มค่า กับเงินที่จ่าย

สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ