คปภ.เปิดตัวประกันภัยประมง

วันที่ 28 ส.ค. 2562 เวลา 10:00 น.
คปภ.เปิดตัวประกันภัยประมง
คปภ. เปิดตัวประกันภัยประมงนำร่อง พร้อมแจกกรมธรรม์ประกันภัยประมงให้กับชาวประมงพื้นบ้านอำเภอเกาะสมุย และอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ฯ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สำนักงาน คปภ. ได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหัวถนน อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดตัวประกันภัยประมง โดยมีการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้านทั้งแบบที่ขอรับการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากภาครัฐ และแบบภาคสมัครใจ ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ชาวประมงสามารถเลือกซื้อได้เอง โดยกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน ที่มีการสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยจากรัฐบาล จะต้องเป็นเรือที่ทำการประมงเรือพื้นบ้าน ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส และได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่ง อันเนื่องจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ

สำหรับ กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ให้ความคุ้มครองเรือ 2 ขนาด คือ ขนาดของเรือไม่ถึง 10 ตันกลอส สำหรับเรือที่ใช้สำหรับทำการประมงในทะเลและได้มีการจดทะเบียนเรือ (ประเภทเรือประมง) กับกรมเจ้าท่า ซึ่งมีเบี้ยประกันภัยเพียง 300 บาทต่อลำ และขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป สำหรับเรือประมงที่มีขนาดของเรือ 10 ตันกลอสขึ้นไป จะต้องมีอาชญาบัตรจากกรมประมง ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 400 บาทต่อลำ โดยกรมธรรม์นี้จะได้รับความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายทั้งในขณะออกเรือและจอดฝั่งอันเนื่องจาก อุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงภัยให้กับชาวประมงเรือพื้นบ้านในครั้งนี้จะทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพการทำประมงเรือพื้นบ้านเกิดความตระหนักและตื่นตัวต่อการทำประกันภัยมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ระบบประกันภัยเข้าไปบริหารความเสี่ยงที่ประสบอยู่เนืองๆ ซึ่งจะได้นำข้อมูลที่ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวชุมชนไปทบทวนปรับปรุงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยเรือประมงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อชาวประมงอย่างแท้จริง

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต