กลุ่มบริษัทเอไอเอครึ่งปีแรกกำไรเพิ่มขึ้น12%

วันที่ 23 ส.ค. 2562 เวลา 17:50 น.
กลุ่มบริษัทเอไอเอครึ่งปีแรกกำไรเพิ่มขึ้น12%
กลุ่มบริษัทเอไอเอ มูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตเพิ่มขึ้น 20% และกำไรเพิ่ม 12%

นายอึง เค็ง ฮุย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอไอเอ กล่าวว่า เอไอเอ มีผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมด้วยอัตราการเติบโตของตัวชี้วัดหลักด้านการเงินที่เพิ่มขึ้นถึงสองหลักในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเอไอเอ โดยกลุ่มบริษัทเอไอเอมีมูลค่าธุรกิจใหม่เติบโตขึ้น 20% คิดเป็น 2,275 ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีการเติบโตของกำไรจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเพิ่มขึ้น 12% และเงินกองทุนส่วนเกินเพิ่มขึ้น 15%

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทเอไอเอยังได้ประกาศเงินปันผล ระหว่างกาลเพิ่มขึ้น 14% ในปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของเอไอเอ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจถึงภาพรวมในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเอไอเอ

ธุรกิจของเอไอเอในประเทศจีนยังคงเป็นตลาดที่มีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้น 34% ในขณะที่ธุรกิจของเราในฮ่องกงยังคงดำเนินงานได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเติบโต 19% ของมูลค่าธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการขาย

สำหรับการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ในประเทศไทย และประเทศมาเลเซียนั้น เป็นผลมาจากการมุ่งมั่นพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้มีความเป็นมืออาชีพ และความร่วมมือของพันธมิตรธุรกิจของเราผ่านช่องทางการขายผ่านธนาคาร ในขณะที่ตลาดอื่นๆ ของเอไอเอ มีการเติบโตของมูลค่าธุรกิจใหม่ 17% ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในประเทศออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของเอไอเอ สามารถสร้างการเติบโต 21% ของมูลค่าธุรกิจใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของกลยุทธ์พรีเมียร์ เอเจนซี (Premier Agency) ในการเพิ่มจำนวนตัวแทนที่มีคุณภาพ ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เอไอเอยังคงเป็นอันดับหนึ่งจากทั่วโลกที่มีสมาชิกสโมสรล้านเหรียญโต๊ะกลม (MDRT) มากที่สุด ด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 12,000 คน ในขณะเดียวกันมูลค่าธุรกิจใหม่จากพันธมิตรธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งเป็นผลมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของความร่วมมือกับหลากหลายธนาคารทั่วทั้งภูมิภาค