ประกันชีวิตมอบรางวัลตัวแทนดันยอดประกัน3แสนล้าน

  • วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 09:57 น.

ประกันชีวิตมอบรางวัลตัวแทนดันยอดประกัน3แสนล้าน

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานมอบรางวัล“ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562”เชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพทั้งหมด 1,827 ราย

นายสาระ ล่ำซำ อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย ในฐานะประธานจัดงานพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 เปิดเผยว่า เนื่องจากตัวแทนประกันชีวิตนับเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการเติบโตของภาพรวมธุรกิจประกันชีวิต โดยตัวแทนที่ถือได้ว่ามีคุณภาพและความเป็นมืออาชีพ นอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้ว ยังรวมถึงความสามารถในการให้ประชาชนเข้าใจประกันชีวิตและหันมาวางแผนทางการเงินโดยใช้การประกันชีวิตเพื่อปกป้องความเสี่ยงในทุกจังหวะของชีวิต

ด้วยเหตุนี้สมาคมประกันชีวิตไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตอย่างเสมอมา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ผลิตผลงานมีคุณภาพและมีการบริการที่เป็นเลิศ จนสามารถรักษาอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ไว้ได้ไม่ต่ำกว่า 90% และมีความภักดีต่อบริษัทที่เป็นต้นสังกัด

สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และนางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลโล่ตัวแทนคุณภาพดีเด่นกิตติคุณและเกียรติบัตรให้กับตัวแทนประกันชีวิตที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

การมอบรางวัลในครั้งนี้มีตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 1,827 ราย จากตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศกว่า 300,000 ราย และเข้ารับรางวัลในพิธีดังกล่าวจำนวน 389 ราย

นายสาระ กล่าวว่า ตัวแทนประกันชีวิตก็ยังคงเป็นช่องทางหลักที่สำคัญของธุรกิจประกันชีวิต โดยเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเมื่อสิ้นปี 2561 มีทั้งสิ้น 627,387 ล้านบาท ซึ่งช่องทางตัวแทน (Agency) มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมสูงได้ถึง 305,478 ล้านบาท มีสัดส่วนช่องทางการขายมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นโดยมีสัดส่วนคิดเป็น 48.7% แม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต แต่ธุรกิจประกันชีวิตยังจำเป็นต้องอาศัยคนกลางที่จะมาเป็นผู้อธิบายเงื่อนไขและเอกสิทธิ์ตามกรมธรรม์ให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมคอยอำนวยความสะดวก ส่งมอบการบริการที่เป็นเลิศเมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันชีวิตที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

ข่าวอื่นๆ