ขายไทยพาณิชย์ประกันชีวิต

วันที่ 23 มี.ค. 2562 เวลา 08:55 น.
ขายไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
เอฟดับบลิวดี เซ็นเอ็มโอยูแบงก์ไทยพาณิชย์ ซื้อหุ้นบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต พร้อมร่วมมือแบงก์แอสชัวรันส์

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค. ที่ผ่านมา นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับแผนความร่วมมือในธุรกิจประกันชีวิตกับบริษัท FWD Group Financial Services (เอฟดับบลิวดี) โดยจะเป็นความร่วมมือระยะยาวเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารหรือแบงก์แอส ชัวรันส์ในประเทศไทย

ทั้งนี้ แผนความร่วมมือดังกล่าวจะรวมถึงการที่เอฟดับบลิวดีจะเข้าซื้อหุ้น ซึ่งธนาคารถืออยู่ในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารด้านธุรกิจประกันชีวิตด้วย โดยธนาคารและเอฟดับบลิวดีจะเข้าเจรจาต่อรองข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวกับความร่วมมือดังกล่าวต่อไป ซึ่งต่างฝ่ายจะทำการเจรจากับอีกฝ่ายแต่เพียงผู้เดียวอย่างไรก็ตาม การเข้าทำสัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของแต่ละฝ่ายก่อน ทั้งนี้ ธนาคารขอย้ำว่า ธนาคารยังมิได้มีการเข้าทำสัญญาซึ่งมีผลผูกพันเกี่ยวกับแผนความร่วมมือดังกล่าว ดังนั้น การดำเนินการตามแผนความร่วมมืออาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้

นอกจากนี้ ธนาคารจะมีการแจ้งประกาศข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปภายในระยะเวลาอันสมควร โดยจะเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างนี้ธนาคารขอให้แจ้งผู้ถือหุ้นให้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับหุ้นของธนาคารและละเว้นจากการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นของธนาคารในลักษณะที่อาจจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ได้

แหล่งข่าวจากธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุว่า ในปี 2561 ธนาคารมีรายได้ที่ มิใช่ดอกเบี้ย 41,855 ล้านบาท ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจาก รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยและรายได้ ค่าธรรมเนียมจากธุรกิจอื่นลดลง แม้ว่า ธนาคารจะมีกำไรจากเงินลงทุนและจากธุรกรรมเพื่อค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งธนาคารยังคาดว่า รายได้สุทธิจากการรับประกันภัยจะยังคงอ่อนตัวต่อไป

บทความแนะนำ