'ไทยวิวัฒน์' ชูนวัตกรรมดันกำไรพุ่ง

วันที่ 05 มี.ค. 2562 เวลา 09:20 น.
'ไทยวิวัฒน์' ชูนวัตกรรมดันกำไรพุ่ง
ประกันภัยไทยวิวัฒน์สำเร็จผลใช้นวัตกรรมใหม่พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างกำไรปี 2561 แตะถึง 115 ล้าน

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิ 115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือ 236% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท

ทั้งนี้ การที่บริษัทมียอดเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% เนื่องมาจากมีรายได้จากการรับประกันภัยเพิ่มขึ้น 480 ล้านบาท หรือเพิ่ม 17.5% เพราะบริษัทได้นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัย ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ได้ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 304 ล้านบาท หรือเพิ่ม 10.8% และในขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้จากการลงทุนลดลง 69.3 ล้านบาท หรือลดลง 71.5% ซึ่งเป็นไปตามสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมมูลค่า 60.6 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พ.ค.นี้ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พ.ค.นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต