'เจนเนอราลี่'ปั๊มยอด กางแผนกลยุทธ์3ปี ดันเบี้ยประกันผ่านตัวแทนโตเพิ่มปีละ38%

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 08:36 น.
'เจนเนอราลี่'ปั๊มยอด กางแผนกลยุทธ์3ปี ดันเบี้ยประกันผ่านตัวแทนโตเพิ่มปีละ38%
บริษัทประกันเจนเนอราลี่ เปิดแผน 3 ปี ลุยขยายเบี้ยประกันผ่านตัวแทนโตก้าวกระโดด

นายแซมดาชิ สุมิทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายธุรกิจรายย่อย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เปิดเผยว่า บริษัทได้วางกลยุทธ์ 3 ปี (2562-2564) ผ่าน โครงการ "ROAR" ที่จะผลักและช่วยให้ผลงานของทางตัวแทนเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งคาดว่าเบี้ยรับ ปีแรกของช่องทางตัวแทนจะเติบโตเฉลี่ยได้ถึงปีละ 38%

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้ามีอัตราเติบโตจากช่องตัวแทนที่ 20-30% และมีตัวแทน 3,600 คน จากปัจจุบันอยู่ที่ 2,300 คน เน้นโครงการทำงานแบบเต็มเวลามากขึ้น

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของเจนเนอราลี่ไทยในปี 2561 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 10,800 ล้านบาท เติบโต 19% แบ่งเป็นประกันชีวิต 9,600 ล้านบาท และประกันวินาศภัย 1,200 ล้านบาท

"ในปีนี้ เรามีแผนที่จะพัฒนาช่องทางตัวแทนให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยเฉพาะการเพิ่มการพัฒนาศักยภาพทางด้านคุณภาพ เพิ่มมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวแทนให้มากยิ่งขึ้น อันได้แก่ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาบริการ การพัฒนาระบบการทำงานภายในองค์กร และรวมไปถึงการพัฒนา เครื่องมือที่สนับสนุนตัวแทนอย่างเช่นแอพพลิเคชั่น Gen Touch" นายแซมดาชิ กล่าว

สำหรับในปี 2562 นี้บริษัทมีแผนจะพัฒนาโปรแกรมเพื่อพัฒนาบุคลากร คือ โปรแกรม ROAR ได้แก่ Recruitment เป็นการรีครูตคนที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันบริษัทตัวแทนอยู่ที่ประมาณ 2,300 คน ทั้งนี้บริษัทจะสรรหาคนรุ่นใหม่ สรรหาคนเข้าสู่อาชีพตัวแทน Onboarding นอกจากการรีครูต กระบวนการพัฒนาแล้วจะมีการโค้ชชิ่ง แมเนเจอร์ พัฒนาในภาคสนาม Activation โดยบริษัทมีโปรแกรม ที่สามารถพัฒนาตลอดอายุการทำงาน เช่น โปรแกรม FP เป็นต้น และ Retention บริษัทต้องสร้างบุคลากรอย่างมีคุณภาพและอยู่กับบริษัทได้นาน

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับประกันสุขภาพ เรื่องการบริการของตัวแทน เป็น เครื่องมือในการนำเสนอแบบประกันในรูปแบบดิจิทัล ให้ทันต่อยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไป รองรับความต้องการของ ผู้บริโภค รวมไปถึงการวิเคราะห์ความต้องการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

บทความแนะนำ