ชงคปภ.ขอขายประกันชีวิตนอกแบงก์

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 08:09 น.
ชงคปภ.ขอขายประกันชีวิตนอกแบงก์
ประกันชีวิตไฟเขียว ผลโหวตผู้บริหารให้พนักงานแบงก์ขายนอกสาขาได้ พร้อมชงแนวทางแก้ปัญหาฉ้อฉล ประกันสุขภาพให้ส่ง คปภ.พิจารณา

นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต และนายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจความคิดเห็นระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทสมาชิก สมาคมฯ จำนวน 23 บริษัท ได้ข้อสรุปว่า มีจำนวนเสียงเกินกว่าครึ่ง หรือ 12 บริษัท ที่ต้องการให้พนักงานธนาคารสามารถออกไปเสนอขายสินค้าประกันใหักับลูกค้านอกสาขาธนาคารได้ ส่วนอีก 10 บริษัท ยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว โดยมี 1 บริษัทของดออกเสียง

"เรื่องนี้เราได้ส่งเรื่องไปให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจารณาแล้ว แต่จะให้หรือไม่ให้ก็อยู่ที่แนวคิดของ คปภ. ซึ่งเราได้ทำหน้าที่ของเราไปแล้ว ส่วนทางสมาคมตัวแทนประกันชีวิตนั้น เขาก็ยืนยันชัดเจนมาตลอดว่าไม่เห็นด้วยเด็ดขาดที่จะให้พนักงานแบงก์ออกมาขายประกันได้" นางนุสรา กล่าว

นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังได้เสนอเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาการฉ้อฉลของประกันสุขภาพไปให้กับ คปภ.พิจารณาด้วย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นที่ดำเนินการได้ทันที มาตรการระยะกลาง และมาตรการระยะยาว ที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงก็ต้องเกิดจากความร่วมมือกับหลายๆ ฝ่ายด้วย ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วยว่าจะร่วมมือกันได้มากน้อยแค่ไหน

นางนุสรา กล่าวว่า ปัญหาฉ้อฉลประกันสุขภาพที่เกิดขึ้นจะทำให้ค่ารักษาพยาบาลขึ้นไปสูง ซึ่งเรื่องนี้ทางสมาคมฯ อยู่ระหว่างบริหารจัดการ เพราะถ้ายังไม่ทำอะไรเลย จะทำให้ประกันสุขภาพกลายเป็นของแพงสำหรับคนไทย