ทิพยตั้งสำรอง299ล.

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 07:40 น.
ทิพยตั้งสำรอง299ล.
ทิพยประกันภัยมึนผลพวงสั่งปิดเจ้าพระยา ไตรมาส 3 ต้องตั้งสำรอง 299 ล้าน รับมือหนี้ค้างจ่าย

นายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา (ก.ค.-ก.ย.) บริษัทมีกำไรสุทธิ 327 ล้านบาท ลดลง 210 ล้านบาท หรือ 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 537 ล้านบาท

ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญเนื่องมาจาก คำสั่งกระทรวงการคลังที่ให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ทำให้บริษัท ทิพยประกันภัย ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้ครบถ้วนสำหรับรายการหนี้ค้างชำระจากบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย เป็นจำนวน 299 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ย.) บริษัท มีกำไรสุทธิ 1,247 ล้านบาท ลดลง 178 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,425 ล้นบาท โดยมีเบี้ยรับรวม 1.26 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 1.18 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นเบี้ยประกันอัคคีภัย 1,589 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 201 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรถยนต์ 2,041 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 5,447 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ด 3,409 ล้านบาท

"ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา ขยายตัวได้ดีขึ้น เนื่องมาจากบริษัทได้ปรับนโยบายและกลยุทธ์การทำตลาด ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบประกันภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนสู่การเป็นดิจิทัล อินชัวรันส์อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้" นายสมพร กล่าว