แบงก์ตื๊อขอคปภ. ปั๊มเบี้ยนอกสาขา

วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 15:36 น.
แบงก์ตื๊อขอคปภ. ปั๊มเบี้ยนอกสาขา
สมาคมธนาคารไทยอ้อน คปภ.ส่งเรื่องขอขายประกันนอกสาขาแบงก์ได้

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทางสมาคมธนาคารไทยได้ทำหนังสือมาถึง คปภ. เพื่อขอให้พนักงานธนาคารที่มีใบอนุญาตขายประกันถูกต้องสามารถนำผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารออกไปขายให้กับลูกค้านอกสาขาธนาคารได้

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้คงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะมีผล กระทบอย่างมากต่อตัวแทนขายประกันปกติที่มีอยู่ประมาณ 4 แสนราย ซึ่งทาง คปภ.ต้องดูแลตัวแทนกลุ่มนี้ด้วย เนื่องจากทางช่องทางธนาคารจะมีความได้เปรียบในการขายมาก เนื่องจากมีฐานข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมืออยู่แล้ว และที่สำคัญ คปภ.เพิ่งออกประกาศใหม่ให้ธนาคารสามารถขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยผ่านช่องทางอื่นได้มากขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ทาง คปภ.ได้มีการปรับปรุงร่างประกาศ คปภ. เรื่อง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ" ออกมาใหม่ โดยในส่วนที่เกี่ยวกับธนาคารขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยนั้น ได้เพิ่มช่องทางขายใหม่ให้สามารถขายทางไปรษณีย์และทางโทรศัพท์หรือเทเลมาร์เก็ตติ้งได้อีก นอกจากการขายที่สาขาธนาคารและทางออนไลน์ที่เดิมสามารถขายได้อยู่แล้ว