นัดถกรีอินชัวเรอร์ ลุยประกันข้าวปี 62

วันที่ 03 พ.ย. 2561 เวลา 09:19 น.
นัดถกรีอินชัวเรอร์ ลุยประกันข้าวปี 62
ประกันวินาศภัยหารือบริษัทประกันภัยต่อต่างชาติ ลุยโครงการประกันภัยพืชผลปีหน้า

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ย.ที่ผ่านมา ทางสมาคมและสำนักงานอัตราเบี้ยประกันภัยได้มีการหารือกับ ผู้บริหารของบริษัทรับประกันภัยต่อพืชผล ต่างประเทศ หรือรีอินชัวเรอร์ ประมาณ 10 แห่ง ณ สิงคโปร์ เพื่อนำข้อมูลและผลการดำเนินงานต่างๆ ของการประกันภัยต่อในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ในช่วงเวลา 8 ปีที่ผ่านมา แจ้งต่อบริษัทผู้รับประกันต่อได้รับทราบและหารือเพื่อเตรียมการสำหรับโครงการประกันภัยพืชผล ซึ่งทางภาครัฐจะยังคงให้การสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อชาวนาและเกษตรกรไทยในปี 2562 ต่อไป

สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปีนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2554-2560 ได้คุ้มครองครอบคลุมพื้นที่ปลูกข้าว จำนวน 58 ล้านไร่ทั่วประเทศ มีเบี้ยเข้าสู่ระบบประกันภัย 5,281 ล้านบาท และได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนไป 4,211 ล้านบาท มีอัตราสินไหมทดแทนที่ได้จ่าย ให้กับเกษตรกรกว่า 80%

ภาพประกอบข่าว