ชง 3 แผนประกันภัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ

วันที่ 28 ต.ค. 2561 เวลา 17:45 น.
ชง 3 แผนประกันภัยรองรับสังคมผู้สูงอายุ
คปภ.จับมือจุฬาฯ เสนอ 3 แบบประกันภัย รองรับสังคมสูงอายุ เน้นสุขภาพ-บำนาญ จำนอง

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลการวิจัยรูปแบบประกันภัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมมาให้ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อกระทรวงการคลัง เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย

ทั้งนี้ กรมธรรม์ที่จุฬาฯ เสนอมี 3 แบบ โดยแบบแรกเป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยการดูแลระยะยาว ซึ่งจะจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเกิดภาวะทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากสาเหตุทางปัญหาสุขภาพหรือความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

แบบที่ 2 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตสัญญา จะจ่ายเงินรายปีตามการทรงชีพของผู้รับเงินรายปี โดยบริษัทสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้รับเงินรายปียังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินรายปีให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้

แบบที่ 3 การจำนองแบบย้อนกลับ(Reverse Mortgage) โดยเจ้าบ้านสามารถกู้เงินเท่ากับมูลค่าบ้าน โดยผู้ให้กู้จะเป็นผู้ชำระเงินรายเดือนหรือวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้กู้โดยใช้บ้านเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน จนกระทั่งผู้กู้เสียชีวิตหรือย้ายออกจากบ้าน บ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของผู้ให้กู้เพื่อขายทอดตลาดต่อไป

“คาดการณ์ว่าอีก 4 ปี หรือปี 2565 ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์จะมีผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งหมด จำเป็นต้องพัฒนาแบบประกันภัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยจะนำผลวิจัยเสนอต่อคลังพัฒนาประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ” นายสุทธิพล กล่าว