คปภ.คุมเข้มแบงก์ ตัวกลางขายประกัน

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 10:08 น.
คปภ.คุมเข้มแบงก์ ตัวกลางขายประกัน
คปภ.จับตาคนกลาง แบงก์ขายประกัน คุมครองสิทธิผู้บริโภคด้านประกันภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ทาง คปภ.ยังคงดำเนินการออกตรวจสอบนายหน้าประกันภัยประเภทนิติบุคคลและธนาคารพาณิชย์อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการจัดทีมดำเนินการออกตรวจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ครอบคลุมสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้ประสานความ ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล หลักของภาคธนาคารร่วมกันตรวจสอบ การดำเนินการของธนาคารที่ทำหน้าที่เสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ ประชาชน รวมถึงยังมีการบูรณาการ ความร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย โดยได้มีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลควบคุมคุณภาพการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

"หากพบการกระทำความผิด คปภ.จะใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก เพื่อเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุงแก้ไขก่อน ควบคู่ไปกับการแจ้งข้อสังเกตไปยัง ธปท.และแบงก์พาณิชย์ที่เกี่ยวข้องด้วย" นายสุทธิพล กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต