เบี้ยชีวิตสิ้นส.ค.พุ่ง แตะ4.1แสนล้าน

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 08:56 น.
เบี้ยชีวิตสิ้นส.ค.พุ่ง แตะ4.1แสนล้าน
ธุรกิจประกันชีวิตช่วง 8 เดือนแรกของปียังเติบโตดี เบี้ยแตะ 4.1 แสนล้าน เติบโต 5.28%

นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) ธุรกิจประกันชีวิตสามารถทำเบี้ยรับรวมได้ทั้งสิ้น 410,298 ล้านบาท เติบโต 5.2% โดยแยกเป็นเบี้ยรับรายใหม่ 117,503 ล้านบาท เติบโต 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ เบี้ยรับรายใหม่นี้มาจากเบี้ยรับปีแรก 60,952 ล้านบาท และเบี้ยรับจ่ายครั้งเดียว 56,551 ล้านบาท สำหรับเบี้ยรับปีต่อไป 292,794 ล้านบาท เติบโต 3.9% โดยมีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์เท่ากับ 84%

"เบี้ยรับรายใหม่ที่เติบโตเท่ากับ 8.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมานั้น แสดงถึงการที่ประชาชนให้ความสำคัญในการทำประกันชีวิต มากขึ้น อย่างไรก็ตามประชาชนควรตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ก่อนและหลังการทำประกันชีวิตให้ตรงตามความต้องการของตนเอง เพื่อป้องกันปัญหาการฉ้อฉลประกันภัยของตัวแทนฯ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียประโยชน์ได้" นายพิชา กล่าว

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ประชาชนต้องใส่ใจ คือการศึกษาข้อมูลในกรม ธรรม์และตรวจสอบข้อมูลในทุกขั้นตอน เพื่อจะได้ไม่เสียผลประโยชน์

เครดิตภาพ http://www.tlaa.org/2012/index.php